Innovatie


Waardecreatie door innovatie

Wereldwijd staan we voor grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie en verduurzaming. Met vernieuwende denkwijzen, het durven loslaten van bestaande overtuigingen en goede samenwerking komen we tot oplossingen die ongekende waarde toevoegen binnen de waterketen en onze samenleving.

JPET20210825_Spraakwater_003_Paul Peeters_1080x1080

Innovatie loopt als een rode draad door onze organisatie. Overal waar we kansen zien voor verbetering, innoveren we. Dit zie je niet alleen terug in onze bedrijfsvoering, maar ook in onze dienstverlening aan opdrachtgevers. Of het nu gaat om kleine of grote innovaties: we zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde partners en leveranciers om samen nieuwe mogelijkheden mee te verkennen.

Broedplaats voor innovatie

Onderzoek is belangrijk om te komen tot innovatie en innovatieve concepten moeten in de praktijk worden getest op haalbaarheid. Daarom werken we actief mee aan onderzoek en stellen we onze faciliteiten ter beschikking voor het testen van innovaties. Zo is onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld omgedoopt tot proeftuin voor innovatie en nemen we deel aan diverse pilots. Heeft u interesse om met ons samen te werken?

Innovatiekracht

Samen met onze vooruitstrevende partners binnen de Gouden Driehoek (Overheid, Ondernemingen en Onderwijs) realiseerden we al veel waardevolle innovaties: van het baanbrekende Verdygo®-concept tot een gesloten waterkringloop en een innovatieve inkoopstrategie.

Verdygo®: zuiveringsinstallatie van de toekomst

Wereldwijd staan we voor de uitdaging om onze rioolwaterzuiveringsinstallaties klaar te stomen voor de toekomst. Daarom ontwikkelden wij Verdygo®: een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Vivianiet: Terugwinning fosfaat

In het streven naar circulariteit werken we binnen het Europese LIFE-project Phos4EU aan onderzoek naar de terugwinning van fosfaat uit afvalwater in de vorm van vivianiet, ijzerfosfaat.

CoRe: de 'next generation' zuiveringstechnologie

CoRe (Concentrate, Recover and Reuse) is een vernieuwende aanpak voor de behandeling van afvalwater, die efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk maakt.

Poederkooldosering en Nereda®

In Simpelveld doen we onderzoek naar het effect van poederkooldosering op medicijnrestenverwijdering in een Nereda®-installatie.  Een wereldprimeur!

SUPERLOCAL: gesloten waterkringloop

Samen met WML realiseren we een superduurzame gesloten waterkringloop voor de bewoners van het SUPERLOCAL Super Circular Estate in Kerkrade.

Innovatief aanbesteden

Bij de aanbesteding van onze Digital Twin kozen we voor een vernieuwende aanpak waar de volledige Limburgse waterketen van meeprofiteert: het concept Pre-Commercial Procurement & Public Procurement of Innovation (PCP & PPI).

Kostenbesparende veldmeetmethode voor IBA’s

Samen met de gemeente Peel en Maas, gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies ontwikkelden we een vernieuwende, kostenbesparende veldmeetmethode voor IBA's.

Digital Twin

Om onze bedrijfsvoering toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter te maken, realiseren we een Digital Twin van ons totale waterzuiveringssysteem. Belangrijke onderdelen zijn een Big Data platform en een hierop geïmplementeerde Aquasuite applicatie, ontwikkeld door onze partner Royal HaskoningDHV Digital.

Delft Green: duurzame beton-innovatie

De wereld van beton is voortdurend in beweging en zelfs beton is niet in beton gegoten. Dat bewijst de succesvolle toepassing van de biologische Delft Green curing compound bij de vernieuwing van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein.

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Bent u op zoek naar een onderzoeks- of innovatiepartner of heeft u interesse om van gedachten te wisselen over vraagstukken op het gebied van onder andere waterkwaliteit, duurzaamheid, circulariteit of Big Data?