Superlocal


SUPERLOCAL: een gesloten waterkringloop

In Kerkrade realiseren we samen met drinkwaterproducent WML een gesloten waterkringloop. Deze waterkringloop is onderdeel van het circulaire woningbouwproject SUPERLOCAL Super Circular Estate.

Superlocal persbericht_1080x1080

SUPERLOCAL is een unieke, circulaire gebiedsontwikkeling met de ambitie om de materialen en kwaliteiten van twee leegstaande hoogbouwflats in de wijk Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van 130 nieuwe, duurzame woningen. Onderdeel van dit ambitieuze project is de realisatie van een gesloten waterkringloop voor de bewoners.

De bedoeling is om straks drinkwater te maken van regenwater en om afvalwater uit douche en wasbak (grijs water) lokaal te zuiveren en opnieuw in te zetten in een centrale wasserette en autowasstraat. Dit zuiveren gebeurt op natuurlijke wijze met behulp van een helofytenveld dat speciaal hiervoor is aangelegd.

De woningen zijn uitgerust met speciale vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers die zorgen voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Met behulp van een vergister worden uit dat zwarte water hoogwaardige meststoffen en biogas gewonnen. Het biogas wordt vervolgens omgezet in elektriciteit of warmte.

Circulariteit ten top!

De gesloten waterkringloop is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Ben je benieuwd naar de voortgang, hou dan onze website en die van SUPERLOCAL goed in de gaten.

Projectpartners

De projectpartners binnen het SUPERLOCAL-project zijn HEEMwonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, Jongen Bouwpartners, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf, gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). WBL realiseert de gesloten waterkringloop in nauwe samenwerking met drinkwaterproducent WML.

Awards

In 2018 won SUPERLOCAL de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Circulaire economie’. In 2020 kreeg SUPERLOCAL The Innovation in Politics Award in de categorie 'Ecology'.

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Meer weten over de gesloten waterkringloop van het circulaire woningbouwproject SUPERLOCAL?