Algemene voorwaarden


Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Waterschapsbedrijf Limburg van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50453483.