Algemene voorwaarden


Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Waterschapsbedrijf Limburg van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50453483 en zijn hieronder te raadplegen.