Dienstverlening


Onze kennis, uw voordeel

Bij WBL weten we alles van afvalwater. Maar wist u dat onze kennis veel verder reikt? In de afgelopen decennia hebben we diepgaande expertise opgebouwd op het vlak van watertransport en zuivering. Daarmee ontzorgen we overheden en ondernemers. Van het inmeten van objecten tot deskundig advies op basis van betrouwbare data. Zo versterken we samen de waterketen!

Zandfilter

Hevige regenbuien ten gevolge van klimaatverandering brengen steeds vaker uitdagingen met ondergrondse stelsels aan het licht. Daarnaast vragen gemalen en IBA’s (units voor de Individuele Behandeling van Afvalwater) om een overzichtelijke en efficiënte aanpak.

Het beheer en onderhoud van afvalwatertransport of zuiveringssystemen is een complexe en arbeidsintensieve klus. Vaak kampen onze opdrachtgevers met een verouderde infrastructuur, moeilijke regelgeving of achterhaalde data. Wij beschikken over de kennis en techniek om te komen tot de beste oplossing. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact over rioleringszaken

Wij ondersteunen gemeenten met al hun vragen en meldingen op het gebied van afvalwaterproblematiek. Is er sprake van een structureel probleem of wilt u graag met ons sparren over een terugkerende vraag? Neem dan contact met ons op:

Inmeten van waterketenobjecten

Waterketenobjecten spelen een essentiële rol in het goed functioneren van watertransportsystemen. Wanneer een leiding door bodemverzakking bijvoorbeeld niet meer op de juiste hoogte ligt, kan deze zijn werk niet goed doen. Vaak blijken de bestaande objectgegevens onvolledig of achterhaald. Wij beschikken over de modernste methoden voor het fysiek inmeten van alle voorkomende waterketenobjecten. Hiermee kunt u uw database weer geheel op orde brengen.

Meten, Monitoren, Rekenen (MMR)

Zeker bij de ondergrondse rioleringsinfrastructuur geldt: meten is weten. Alleen door te meten achterhalen we de daadwerkelijke oorzaak van het probleem. Wij plaatsen meetapparatuur op kritieke locaties in het rioleringsstelsel, monitoren het functioneren ervan over een langere periode en maken berekeningen op basis van de gegenereerde data. Zo komen we tot een volledig en betrouwbaar beeld van de situatie, kunnen we het probleem goed definiëren en op basis daarvan een gericht advies uitbrengen.

Data

Met het genereren van de juiste gegevens zijn we er nog niet. Het goed invoeren en beheren van objectgerelateerde data in specifieke systemen is een must om van waarde te kunnen zijn in vervolgtrajecten. Wij bieden ondersteuning bij het op orde brengen en houden van uw data. Desgewenst centraliseren we deze taken bij WBL en maken we een koppeling met andere diensten om de meerwaarde voor uw organisatie te vergroten.

Advies

Gemeenten en lokale overheden kunnen bij ons terecht met hun lokale en gemeentelijke (riool)watervraagstukken. We denken zowel mee over ondergrondse als bovengrondse uitdagingen en ontzorgen bij behoefte aan langetermijnplanning, basisrioleringsplannen of locatiegebonden adviezen. In ons advies houden we proactief rekening met actuele ontwikkelingen, modelleren en rekenen we conform de benodigde standaarden en anticiperen we op andere stakeholders binnen de waterketen.

Contact over Inmeten, MMR, Data, Advies

Wilt u ons inschakelen voor één of meer van bovengenoemde diensten, neem dan contact op met:

Beheer gemalen en bergbezinkbassins

Gemeenten kunnen bij ons terecht voor de ombouw, renovatie en het beheer van gemeentelijke gemalen en bergbezinkbassins.

Contact gemalen

Meer weten? Neem contact op met:

Beheer IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater)

In buitengebieden is het niet altijd rendabel om te investeren in nieuwe rioolnetwerken. IBA’s bieden dan uitkomst. Echter ook deze units vragen om onderhoud en kwaliteitscontroles. Wij ontzorgen gemeenten met het bouwen van IBA’s en nemen ook het beheer voor onze rekening.

Contact IBA

Meer weten? Neem contact op met:

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Wilt u graag in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.