Over WBL


Schoon water voor iedereen

Schoon water is essentieel: voor mens, dier en milieu. Wij dromen van een toekomst waarin schoon water voor iedereen beschikbaar is, altijd en overal. En we zijn ervan overtuigd dat we dit met slim hergebruik van afvalwater kunnen bereiken. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met onze gedreven partners en medewerkers.

waterzuivering wbl

Elke Nederlander gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, voor het doorspoelen van het toilet, de afwas of de was. Ook bedrijven gebruiken water. Wij zuiveren het afvalwater van 500.000 huishoudens en 30.000 bedrijven in Limburg.

Op dit moment geven we het schone water terug aan de natuur. In de toekomst gaan we het anders doen. Dankzij de nieuwste ontwikkelingen kunnen we gezuiverd water straks inzetten daar waar het nodig is. On demand. Als irrigatiewater om droogte te bestrijden, als proceswater voor de industrie en zelfs als drinkwater.

Onze missie

We halen zoveel mogelijk uit het water en willen zowel het gezuiverde water als de grondstoffen, nutriënten en het residu (slib) een nieuwe bestemming geven. Zo maken we een fundamenteel verschil in onze samenleving en ons ecosysteem. Dat doen we niet alleen; samen met onze ketenpartners, overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en bewoners creëren we ongekende synergie.

Onze visie

Met het zuiveren van water streven we ernaar de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. We bieden de beste werkomgeving voor mensen die deze passie met ons delen en samen bieden we onze ketenpartners ongekende meerwaarde. Onze drie strategische pijlers zijn erop gericht dit waar te maken.

Wat we doen

Producent van gezuiverd water

Wij zuiveren het afvalwater van Limburg: zo'n 150 miljoen m³ afvalwater per jaar. Via een uitgebreid riolerings- en leidingstelsel stroomt het water naar onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Limburg, waar we het behandelen en geschikt maken voor hergebruik.

Leverancier van grondstoffen, kennis en Big Data

Wij halen zowel de schadelijke als de waardevolle stoffen uit afvalwater. Met de circulaire economie op het vizier geven we zowel het teruggewonnen water als de waardevolle grondstoffen, nutriënten en het resterende slib een nieuwe bestemming. Ook stellen we kennis en Big Data uit het afvalwater beschikbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Transport

We zijn eigenaar en beheerder van 140 gemalen en 535 kilometer transportleidingen. Om het zuiveringsproces 24/7 draaiende te houden, werken we continu aan het onderhoud en de vernieuwing van onze installaties en infrastructuur.

Onze mensen

Bij WBL werken ruim 250 gedreven, vindingrijke professionals. Van monteur en rioleringsadviseur tot innovatietechnoloog: samen zorgen we ervoor dat het zuiveringsproces 24/7 blijft draaien. En beschikken we over een schat aan kennis en vakmanschap. Dit stelt ons in staat om uitdagingen om te zetten in kansen.

Dat dit niet alleen mooie woorden zijn, blijkt wel uit de talrijke onderscheidingen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen. Dat maakt WBL uniek en onderscheidend. En daarom zeggen wij: de waarde zit in onze mensen!

MVB20210211-177_foto speciaal 1-3

Drie takken van sport

Onze medewerkers zijn verdeeld over drie takken van sport – Operatie & Onderhoud, Strategie & Innovatie en Bedrijfsondersteuning – en werken verspreid over de regio.

Werken bij WBL

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, gedreven vakmensen om ons te versterken. Lijkt het je interessant om bij WBL te werken? Bekijk dan gauw onze 'Werken bij WBL'-pagina.

Bestuur

WBL heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen voor WBL, stelt de begroting en het investeringsprogramma vast en controleert het Dagelijks Bestuur.

Onze partners

Zou het niet fantastisch zijn wanneer we onze gedeelde ambities sámen in een stroomversnelling kunnen brengen? Wij zoeken ketenpartners, kennis- en onderwijsinstituten, ondernemers en particulieren die samen met ons willen werken aan de grensverleggende én -overschrijdende oplossingen van vandaag en morgen. Benieuwd met welke vooruitstrevende partners we nu al samenwerken?

100% dochter van Waterschap Limburg

WBL is 100% dochter van Waterschap Limburg (WL). Het separaat organiseren van de zuiveringstaak stelt ons in staat onze innovatiekracht te vergroten. Zo komen we sneller tot oplossingen waarmee we onze zuiveringstaak nu en in de toekomst op de meest duurzame en (kosten)efficiënte wijze kunnen uitvoeren.