Organigram


In het organigram is te zien uit welke sectoren, afdelingen en teams het Waterschapsbedrijf Limburg bestaat.

Organigram WBL

Het organigram van het Waterschapsbedrijf Limburg bevat de volgende tekst:

Bovenin staat de Directeur

Deze is onderverdeeld in 3 sectoren, te weten:

 • Sector Strategie en Innovatie
 • Sector Operatie en Onderhoud
 • Sector Bedrijfsondersteuning

De sector Operatie en Onderhoud is onderverdeeld in:

 • Afdeling Productie
 • Afdeling Product en Markt
 • Afdeling Engineering
 • Afdeling Techniek en Planning

De Afdeling Productie is onderverdeeld in:

 • Team Centrale Regiekamer
 • Team Regio Noord
 • Team Regio Zuid
 • Team Sliblijn

De sector Bedrijfsondersteuning is onderverdeeld in:

 • Afdeling Service en Informatievoorziening
 • Afdeling Advies en Control
 • Afdeling Projectmanagement