CO2-prestatieladder


Plan voor minder CO2-uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder broeikasgassen vrijkomen. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina.

Op weg naar een energieneutrale en klimaatneutrale organisatie

Energieneutraal staat voor de situatie waarin we over een jaar gemeten, minstens zo veel energie zelf duurzaam opwekken, als we verbruiken voor het zuiveren van het Limburgse afvalwater.

Zolang we nog onvoldoende energie zelf duurzaam opwekken om energieneutraal te zijn kopen we de resterende energie duurzaam (groen) in.

Klimaatneutraal betekent dat we geen klimaat veranderende broeikasgassen vrij laten komen zoals CO2, methaan en lachgas.
We hebben nog grote stappen te zetten om de doelen te halen.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Op de website van de SKAO bevinden zich de meest actuele versies van documenten

Ga voor meer informatie naar CO2-prestatieladder.nl