Bestuur


Samen op koers

Het bestuur van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg staan de komende bestuursperiode voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Bestuur WBL

​Het Waterschapsbedrijf Limburg kent als dochterbedrijf van Waterschap Limburg 2 bestuursorganen. Een Algemeen Bestuur (vergelijkbaar met een gemeenteraad) en een Dagelijks Bestuur (vergelijkbaar met een College van B&W).

Bestuursprogramma

We willen verbinden, vernieuwen en versterken om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bekijk onze ambities en speerpunten.

Bestuursprogramma 2023-2027 (pdf, 3.3 MB)

In deze rubriek

Algemeen en Dagelijks Bestuur

Waterschappen functioneren volgens het principe: wie belang heeft betaalt en mag ook meebeslissen over de personele invulling van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 leden. De 7 zetels zijn verdeeld over de ingezetenen (huishoudens), gebruikers bedrijfsruimten (ondernemers) en Waterschap Limburg. Iedere vier jaar vinden verkiezingen plaats.

Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en stelt de begroting en het investeringsprogramma vast. Zij controleert het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden.

Vergaderdata

Het Algemeen Bestuur vergadert 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn online te volgen en terug te zien of live bij te wonen in de Roerzaal van het Waterschapsbedrijf Limburg.

Komende vergadering:
16 oktober 2024