Bestuursleden


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 leden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen voor Waterschap Limburg (moederorganisatie) en Waterschapsbedrijf Limburg en stelt de begroting en het investeringsprogramma vast. Zij controleert het Dagelijks Bestuur dat uit 3 leden bestaat.

Pa­trick van der Broeck

Pa­trick van der Broeck

Functie: voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Mail: p.vanderbroeck@waterschaplimburg.nl

Ar­nold Jan­sen

Ar­nold Jan­sen

Functie: lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Mail: a.jansen@waterschaplimburg.nl

Fred Bon­gers

Fred Bon­gers

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: f.bongers@waterschaplimburg.nl

Marc Breu­gel­mans

Marc Breu­gel­mans

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: m.breugelmans@waterschaplimburg.nl

Jan Hou­wen

Jan Hou­wen

Functie: lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Mail:  j.houwen@waterschaplimburg.nl

Paul Litjens

Paul Litjens

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: p.litjens@waterschaplimburg.nl

Remy Sle­ij­pen

Remy Sle­ij­pen

Functie: lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Mail: r.sleijpen@waterschaplimburg.nl