Bestuursleden


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 leden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen voor Waterschap Limburg (moederorganisatie) en Waterschapsbedrijf Limburg en stelt de begroting en het investeringsprogramma vast. Zij controleert het Dagelijks Bestuur dat uit 3 leden bestaat.

Saskia Borgers

Functie: voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Fred Bon­gers

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: f.bongers@waterschaplimburg.nl

Marc Breu­gel­mans

Functie: lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Mail: m.breugelmans@waterschaplimburg.nl

Cor Driessen

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: c.driessen@waterschaplimburg.nl

Marja Hilders

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: m.hilders@waterschaplimburg.nl

Ar­nold Jan­sen

Functie: lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Mail: a.jansen@waterschaplimburg.nl

Marcel Richter

Functie: lid Algemeen Bestuur
Mail: m.richter@waterschaplimburg.nl