Inkoop en aanbesteding


Open en transparant

Het inkoopbeleid van Waterschapsbedrijf Limburg is gericht op openheid en transparantie en sluit aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

MVB20190516-267_Pim Kester_1080x1080

Innovatief inkopen

PCP & PPI is een vernieuwende wijze van aanbesteden die nieuwe spelers, waaronder het mkb, de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de markt. Daarnaast helpt het grotere bedrijven om innovatieve producten op de markt te brengen. Dit stimuleert grensoverschrijdende bedrijfsgroei en leidt zelfs tot het creëren van nieuwe banen.

Op welke manieren kunnen wij aanbesteden?

Afhankelijk van de geldende regelgeving en op basis van argumenten kiezen wij voor een:

  • Enkelvoudig onderhandse procedure
  • Meervoudig onderhandse procedure
  • Nationale aanbesteding
  • Europese aanbesteding

Deze aanbestedingsvormen kennen een voorgeschreven procedure.

MVB20210602-052_1080x1080

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Inkoop van Waterschapsbedrijf Limburg.