Onderhandse aanbestedingen


Bij onderhandse aanbestedingen onderscheiden we twee typen: enkelvoudig en meervoudig onderhands.

Enkelvoudig onderhands

Bij de enkelvoudig onderhandse procedure vraagt het Waterschapsbedrijf Limburg aan één ondernemer om een offerte in te dienen op basis van een offerteaanvraag, werkomschrijving of bestek, met daarin opgenomen alle relevante informatie.

Meervoudig onderhands

Bij de meervoudig onderhandse procedure wordt op basis van een offerteaanvraag, werkomschrijving of bestek, met daarin opgenomen alle relevante informatie, gelijktijdig bij een beperkt aantal van minimaal 3 en maximaal 5 ondernemers een prijs opgevraagd. Betreft het een opdracht die het Waterschapsbedrijf Limburg vooraf bekend wil maken, dan zal een publicatie worden geplaatst op deze website. Een hyperlink naar de betreffende procedure treft u in dat geval linksonder aan.