Beleid- en Drempelbedragen


Waterschapsbedrijf Limburg heeft op 23 november 2016 een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Onderwerpen als maatschappelijk verantwoord inkopen, rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit zijn opgenomen in dit beleid.

Pro­ce­du­res en drem­pel­be­dra­gen

Het Waterschapsbedrijf Limburg zal bij het bepalen van de inkoop- en aanbestedingsprocedure - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het Waterschapsbedrijf Limburg ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

Onderstaande procedures geven de minimaal toe te passen procedure weer, het toepassen van een "zwaardere" procedure is altijd toegestaan. De drempelbedragen (excl. BTW) gelden per opdracht en daarmee per contractperiode.

Drempelbedragen
Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig onderhands tot € 150.000 tot € 50.000 tot € 50.000
Meervoudig onderhands

€ 150.000 - € 1.500.000

€ 50.000 - € 221.000

€ 50.000 - € 221.000
Nationaal € 1.500.000 - € 5.538.000 n.v.t. n.v.t.
Europees vanaf € 5.538.000 vanaf € 221.000 vanaf € 221.000