Nationale en Europese aanbestedingen


Voor aanbestedingen die niet onderhands gegund kunnen worden, maken we gebruik van de nationale Europese procedures.

Nationaal

Onder de (Europese) drempelbedragen zal het Waterschapsbedrijf Limburg - conform het schema drempelbedragen van inkoopprocedures - nationaal aanbesteden. Het Waterschapsbedrijf Limburg zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen. Er kan gekozen worden voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie), of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Europees

Boven de (Europese) drempelbedragen zal het Waterschapsbedrijf Limburg in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Er kan voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) gekozen worden, of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.


Overzicht aanbestedingen

Het complete overzicht van alle Nationale en Europese aanbestedingen wordt gepubliceerd op de internetsite van TenderNed(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website).