Innovatief inkopen


Innovatief inkopen

Bij de aanbesteding van onze Digital Twin kozen we voor een vernieuwende manier van aanbesteden waar de hele Limburgse waterketen van meeprofiteert: het concept Pre-Commercial Procurement & Public Procurement of Innovation (PCP & PPI).

Financieel jaarverslag_MVB20200220-044_1080x1080

PCP & PPI is een vernieuwende wijze van aanbesteden die nieuwe spelers, waaronder het mkb, de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de markt. Daarnaast helpt het grotere bedrijven om innovatieve producten op de markt te brengen. Dit stimuleert grensoverschrijdende bedrijfsgroei en leidt zelfs tot het creëren van nieuwe banen.

Digital Twin

Het eerste project dat we volgens het vernieuwende concept hebben aanbesteed, is het Digital Twin-transportsysteem. De Digital Twin – een innovatie op zich – brengt met behulp van een Big Data-platform en Artificial Intelligence algoritmes de werking van ons transportsysteem beter in kaart. Met het systeem kunnen we onder meer de concentraties van het COVID-virus, PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) en pesticiden in ons rioolwater beter detecteren, maar ook beschadigingen aan de infrastructuur zoals leidingbreuken. De aanbesteding werd zo vormgegeven dat onze partners in de Limburgse waterketen hiervan ook gebruik kunnen maken zonder dat zij opnieuw hoeven aan te besteden.

Eafip

Om het succes van het project te verzekeren, volgden we de stapsgewijze Eafip-methodologie om de gunningsprocedure zorgvuldig voor te bereiden, de reikwijdte ervan te definiëren, de implementatie van een concurrentieprocedure met onderhandelingen te rechtvaardigen en de IPR-strategie te bepalen.

Eu­ro­pean In­no­va­ti­on Pro­cure­ment Award 2021

Eind 2021 is onze vernieuwende aanpak onderscheiden met de European Innovation Procurement Award in de categorie ‘Facing Societal Challenges’. De prijs wordt uitgereikt aan de hoogst gewaardeerde publieke en private inkopers die gebruikmaken van innovatieve inkooppraktijken in heel Europa. De wedstrijd onderstreept het belang van een nauwe samenwerking tussen koper en leverancier om innovatieve oplossingen op de markt te brengen.

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Meer weten over innovatieve manier van inkopen?