Digital Twin


Op weg naar een Digital Twin

Een toekomstbestendige, slimme en efficiënte bedrijfsvoering; daar zetten we op in met de digitalisering van onze 17 zuiveringsinstallaties en 149 rioolgemalen. De ontwikkeling van een Digital Twin speelt hierbij een belangrijke rol. Royal HaskoningDHV Digital is waardevol partner bij deze digitale transformatie.

MVB20170324-040_1080x1080

De uitdagingen in het zuiveringsbeheer zijn groot. Klimaatverandering, de noodzaak tot verduurzaming en strengere regelgeving maken transportsystemen en zuiveringsinstallaties technisch steeds complexer. Tegelijkertijd kunnen steeds meer digitale technieken datastromen omzetten in hoogwaardige inzichten. Daarom zet WBL in op een digitale transformatie van haar zuiveringsinfrastructuur, inclusief de toepassing van data science technieken zoals machine learning en artificial intelligence. Dankzij de digitale transformatie kan WBL betere beslissingen nemen, sneller adequate actie ondernemen, daardoor continu het maximale uit de installaties halen en zo zorgen voor een optimaal kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast maakt digitalisering de bedrijfsvoering toekomstbestendig.

Ideale combinatie

Partner Royal HaskoningDHV Digital beschikt over diepgaande digitale expertise én 140 jaar ervaring in water. “De komende jaren zetten we een essentiële volgende stap in het ontwikkelen van een data-gedreven bedrijfsvoering”, aldus bestuurder Remy Sleijpen. “In Royal HaskoningDHV Digital hebben we een waardevolle partner gevonden met een ideale combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.”

Efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud

De samenwerking tussen WBL en Royal HaskoningDHV Digital bestaat uit twee delen. Het ene deel omvat de ontwikkeling en implementatie van een Big Data Platform. Dit platform verzamelt data uit de bronsystemen van WBL.

Het andere deel omvat de implementatie van een Aquasuite machine learning applicatie op dit Big Data Platform. Die bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemd water. Het toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regiekamer van WBL.

Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren. Daarmee wordt ook een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk - de grootste kostenpost voor waterschappen. Sinds september 2021 zijn de Aquasuite applicatie en het Big Data Platform volledig operationeel voor alle 149 gemalen.

Virtuele kopie

Het geheel maakt deel uit van de Digital Twin: een virtuele kopie van het totale waterzuiveringssysteem van WBL. In de toekomst voegen WBL en Royal HaskoningDHV Digital hier nog veel meer data science toepassingen aan toe, waaronder modules van het door Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelde Aquasuite platform.

Microsoft Azure als fundament

Het professioneel implementeren en beheersen van deze snel ontwikkelende technologieën, die 24/7 moeten draaien voor operationele ondersteuning van operators en onderhoudspersoneel, stelt structureel hoge eisen aan het te gebruiken cloud-platform. Mede daarom heeft WBL gekozen voor Microsoft Azure voor het operationaliseren van het Big Data Platform en de geavanceerde machine learning en artificial intelligence oplossingen. Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelt en beheert de Azure omgeving voor WBL en operationaliseert hierin de geavanceerde data science toepassingen.

Enhancing society together

Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital:

Wij zijn bijzonder blij om partner van WBL te zijn bij het realiseren van haar vooruitstrevende visie. Deze sluit naadloos aan op onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer. Zo geven we samen invulling aan ons motto: enhancing society together!

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Wilt u meer weten over de inzet van Digital Twins?