CoRe


CoRe: next generation afvalwaterzuivering

Water en vuil concentreren, grondstoffen en nutriënten terugwinnen en deze vervolgens hergebruiken. Dat is het doel van het circulaire zuiveringsconcept CoRe, dat staat voor Concentrate, Recover & Reuse.

Core Pilot_1080x1080

WBL is al sinds 2017 betrokken bij een uitgebreid onderzoek naar de toepassing van de CoRe zuiveringstechnologie: een vernieuwende aanpak voor de behandeling van afvalwater, die efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk maakt. Met behulp van een innovatieve combinatie van membraantechnologieën genaamd 'forward osmose' en 'reverse osmose' wordt het water direct fysisch-chemisch gescheiden van de vervuiling. Dat proces levert twee producten op: extreem schoon water (permeaat) enerzijds en een sterk geconcentreerd residu (concentraat) anderzijds.

Hergebruik van gezuiverd water en grondstoffen

Het schone water is nog niet geschikt als drinkwater - hiervoor zijn aanvullende mineralen nodig - maar het kan wél direct worden ingezet voor andere toepassingen, zoals de landbouw en industrie. In de landbouw biedt dit kansen om lokale droogte te bestrijden. En dankzij de hoge kwaliteit is het water uitermate geschikt voor toepassing als proceswater in de industrie, zoals voedingswater voor de stoomketel of suppletiewater voor koelwatersystemen. Het sterk geconcentreerde residu (concentraat) bevat allerlei organische stoffen (energie), grondstoffen en nutriënten (stikstof en fosfaat) die kunnen worden hergebruikt. Ook blijven bijna alle microverontreinigingen, zoals medicijnresten, achter in het concentraat. Dankzij het relatief kleine volume en de hoge concentratie, is het concentraat veel efficiënter te behandelen dan bij traditionele biologische zuiveringsmethoden.

Strategisch belang

De CoRe-technologie is van strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van de afvalwaterketen. Zowel op het gebied van waterkwaliteit (zeer schoon water voor natuur of hergebruik in landbouw of industrie) als qua duurzaamheid (kleinere klimaatvoetafdruk in combinatie met energie- en grondstoffenterugwinning) biedt het concept veel kansen. Deze aspecten gecombineerd met een compacte, modulaire installatie bieden ongekende meerwaarde voor de toekomst.

Wij staan voor schoon en ecologisch gezond water

Andries Vonken is vanuit WBL als strategisch adviseur betrokken bij het project. “CoRe sluit op veel punten aan bij onze opdracht en ambities. Wij staan voor schoon en ecologisch gezond water en met behulp van CoRe kunnen we organische microverontreinigingen verwijderen."

"Ook streven we ernaar ons gezuiverde water niet alleen te lozen op oppervlaktewater, maar juist nuttig toe te passen – iets dat met de CoRe-technologie uitstekend en heel lokaal zou kunnen. Waterhergebruik is voor ons een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan het CoRe-pilotonderzoek: een groot deel van Limburg omvat verdrogingsgevoelige hoge zandgronden en zowel voor landbouw als industrie kan herbruikbaar water nu en in de toekomst een goede alternatieve bron zijn.”

CoRe-pilot

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Meer weten over het circulaire zuiveringsconcept CoRe?