Verdygo


Verdygo®: zuiveringsinstallatie van de toekomst

De simpele gedachte ‘Stel, er was niets…’ leidde tot de ontwikkeling van Verdygo®: een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties.

RWZI Weert HR 21_1080x1080

De komende jaren krijgen we te maken met allerlei uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, klimaat, duurzaamheid en demografie. Gelukkig staat ook de wetenschap niet stil en komen er steeds meer innovaties op de markt waarmee we op deze uitdagingen kunnen inspelen. Echter, onze traditionele zuiveringsinstallaties zijn hier niet op ingericht. Deze robuuste bouwwerken zijn in de vorige eeuw gebouwd met de intentie om 40 tot 50 jaar mee te gaan; niet om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. Het aanpassen van de installaties aan moderne maatstaven is uiterst tijdrovend en kostbaar. De uitdagingen van vandaag en morgen vragen dus om een meer toekomstbestendige zuiveringsinstallatie.

Bovengronds, compact en flexibel

Met de introductie van Verdygo hebben we afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven, betonnen bassins, bestaan Verdygo-installaties uit compacte, bovengrondse modules die middels ‘plug and play’ aan elkaar worden gekoppeld. De modules zijn eenvoudig te vervangen en vervoeren en kunnen gemakkelijk worden opgeschaald en afgeschaald. Hierdoor kan Verdygo ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die bijvoorbeeld te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd.

Wa­ter ‘on de­mand’

Lokaal hergebruik van gezuiverd water, bijvoorbeeld voor droogtebestrijding of industriële toepassingen, wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dit vraagt om compacte, eenvoudig te verplaatsen en aan te passen  zuiveringsinstallaties. Door het toevoegen van nabehandelingsmodules in de Verdygo-installatie, wordt het mogelijk om het gezuiverde water verder te verwerken tot hoogwaardigere toepassingen, zoals koelwater, proceswater, irrigatiewater of als grondstof voor drinkwater. Dankzij de modulaire, flexibele bouw van Verdygo is zelfs ‘water on demand’ mogelijk. Het water wordt daarheen getransporteerd waar het nodig of gewenst is, zoals kwetsbare oppervlaktewateren, industriële afnemers of agrarische gebieden.

Circulariteit

Verdygo sluit naadloos aan bij de circulaire economie. Een pomp of compressor is niet langer in beton gegoten, zoals bij traditionele installaties, maar een flexibel onderdeel van de installatie. Is een onderdeel stuk, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming.

Bekijk onze film

Kostenbesparing

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde installaties. De ontwerp- en bouwtijd is circa 60% korter ten opzichte van traditionele bouw.

Samenwerking met waterschappen

Steeds meer waterschappen geloven in de toegevoegde waarde van Verdygo. Inmiddels hebben we met diverse collega-waterschappen samenwerkingsverbanden gecreëerd om het concept ook bij hen uit te rollen en samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe modules.

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Bent u benieuwd wat Verdygo voor uw waterschap kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking en een rondleiding op een van onze Verdygo-installaties.