Te nemen maatregelen


Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het elektraverbruik (74%). Mede doordat dit nog niet volledig uit hernieuwbare bronnen van Nederlandse bodem afkomstig is, heeft het een grote impact op de footprint. Daarnaast hebben het gas- (25%) en brandstofverbruik (1%) een grote impact op de footprint. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor het drogen van slib, het verwarmen van gebouwen en het gebruik van wagens en andere materialen.

De volgende maatregelen worden ingezet die helpen om de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt minder te maken:

  • Value case en aanbesteding bedrijfswagenpark (reductiepotentieel 5% van het brandstofverbruik in 2025 t.o.v. 2018)
  • Project: Zon fase 2 (reductiepotentieel 2% van het elektriciteitsverbruik in 2025 t.o.v. 2018)
  • Overstap groene stroom uit Nederland (reductiepotentieel 98% van het elektriciteitsverbruik in 2025 t.o.v. 2018)

Naast deze acties is ook een aantal onderzoeken gestart. In deze onderzoeken wordt gekeken naar de maatregelen die Waterschapsbedrijf Limburg nog meer kan nemen om de doelen te halen.

In 2025 wil Waterschapsbedrijf Limburg 84% CO2-reductie behalen (33,4 van de 39,9 kton CO2, op niveau 3 van CO2-prestatieladder).

In de bijlage vind je een overzicht van de huidige CO2-doelstellingen en CO2-maatregelen van Waterschapsbedrijf Limburg.

CO2-hoofddoelstelling en CO2-maatregelen 2018-2025 (pdf, 297 kB)