Te nemen maatregelen


De grootste energieverbruiker van WBL is elektriciteitsverbruik (95,6% van het totale verbruik in 2023). Door het inzetten van de maatregelen “Vergroening van elektriciteitsverbruik d.m.v. het inkopen van GVO’s met 100% Nederlandse groene stroom” en “project: Zon fase 2” wordt de CO2-uitstoot naar 0 gebracht. De CO2-Footprint 2023 laat zien dat het CO2-emissie verbruik voornamelijk veroorzaakt wordt door aardgasverbruik (27%), gespuid biogas (37%) en brandstofverbruik diesel van het (bedrijfs)wagenpark (23%). Dit wordt voornamelijk gebruikt voor het drogen van slib, het verwarmen van gebouwen en het gebruik van wagens en andere materialen.

De volgende 3 maatregelen geven een beeld van welke maatregelen door WBL ingezet worden die helpen om de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt te reduceren:

  • Het inkopen van GVO’s met 100% Nederlandse groene stroom (reductiepotentieel 98% van het elektriciteitsverbruik in 2025 t.o.v. 2018).
  • Project: Zon fase 2 (reductiepotentieel 2% van het elektriciteitsverbruik in 2025 t.o.v. 2018).
  • Het elektrificeren van het wagenpark (reductiepotentieel 5% van het brandstofverbruik in 2025 t.o.v. 2018).

Naast het inzetten van maatregelen worden er ook onderzoeken gestart naar o.a. nieuwe maatregelen die Waterschapsbedrijf Limburg nog meer kan nemen om de huidige en toekomstige CO2-doelen te behalen.

De huidige CO2-hoofddoelstelling is: Waterschapsbedrijf Limburg wil in 2025 t.o.v. 2018 98% minder CO2 uitstoten binnen Scope 1, Scope 2 en Business Travel (CO2-prestatieladder niveau 3).

In de bijlage vind je een overzicht van de huidige CO2-doelstellingen en CO2-maatregelen van Waterschapsbedrijf Limburg.

Bijlage: CO2-hoofddoelstelling en CO2-maatregelen 2018-2025 (pdf, 297 kB)