Jaarlijkse audit


Elk jaar wordt Waterschapsbedrijf Limburg ge-audit door een onafhankelijke certificatie instelling. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of Waterschapsbedrijf Limburg het CO2-managementsysteem goed heeft geïmplementeerd. Dit betekent dat jaarlijks wordt gekeken naar hoe goed het Waterschapsbedrijf Limburg haar emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief het is geweest op het uitvoeren van de geplande maatregelen, welke acties er zijn ondernomen om het bewust zijn te vergroten en of er actief is deelgenomen aan relevante initiatieven. In september 2022 zijn we geslaagd voor de audit en per 5 oktober 2022 zijn we officieel gecertificeerd. Het betreft certificatie op niveau 3 van de prestatieladder.