Participatie


In de sector en keteninitiatieven van  Waterschapsbedrijf Limburg worden nieuwe ideeën en ontwikkelingen gedeeld uit de sector

Voorbeelden hiervan zijn