CO2-prestatieladder: stap voor stap


CO2-prestatieladder: stap voor stap

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die onze organisatie helpt om minder broeikasgassen vrij te laten komen. Waterschapsbedrijf Limburg berekent elk half jaar opnieuw hoeveel broeikasgas er wordt uitgestoten en stelt doelen op. Ook worden maatregelen genomen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2025 als organisatie energieneutraal te zijn.