CO2-prestatieladder: stap voor stap


CO2-prestatieladder: stap voor stap

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die onze organisatie helpt om minder broeikasgassen vrij te laten komen. Waterschapsbedrijf Limburg berekent elk half jaar opnieuw hoeveel broeikasgas er wordt uitgestoten en stelt doelen op. Ook worden maatregelen genomen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2025 als organisatie energieneutraal te zijn.

In de bijlage vind je het CO2-Managementplan van Waterschapsbedrijf Limburg. Het CO2-Managementplan geeft inzicht in de CO2-emissies, de CO2-reductiedoelen en CO2-maatregelen, de sturingscyclus met betrekking tot de resultaten en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Dit CO2-Managementplan zal jaarlijks, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder, worden geactualiseerd.

CO2-Managementplan 2024 (pdf, 414 kB)