Halfjaarlijkse footprint berekening


Om de voortgang te kunnen bepalen, is het belangrijk om te weten hoeveel broeikasgas er door de organisatie vrij komt. De (half)jaarlijkse berekening die daarbij hoort heet de 'footprint'.


Infographic van de footprint van 2021 en de voortgang ten opzichte van 2018