Klachtenformulier Aanbesteden


Om de onafhankelijke behandeling van uw klachten te waarborgen, heeft Waterschapsbedrijf Limburg ervoor gekozen de klachtafhandeling uit te besteden aan Pro 10 B.V., gevestigd in Den Haag. U kunt uw klacht indienen via onderstaand formulier.

!  * verplichte invulvelden
Uw gegevens
De aanbesteding
Uw onderneming
De klacht
Heeft u uw klacht eerder als vraag ingediend bij de aanbestedingsprocedure? *

Beschrijf kort de inhoud van de opdracht waar uw klacht betrekking op heeft. Verwijs hierbij aanvullend - voor zover relevant - naar relevante passages in de aanbestedingsstukken en voeg die stukken toe.

Uw gegevens
Dit formulier is naar waarheid ingevuld *
Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.