Leidingbreuk Geleen Schinnen - update 17 april

Gepubliceerd op 17 april 2024

De reparatie van de kapotte rioolpersleiding bij Schinnen vordert minder snel dan gehoopt.  De ondergrond in het gebied is bijzonder drassig, er is sprake van drijfzand en er zijn verschillende (ondergrondse) waterstromen.

Deze complexe omstandigheden vertragen de werkzaamheden. Het terrein moet eerst worden gestabiliseerd, om veilig te kunnen werken. Dat doen we onder meer door damwanden te plaatsen. Daarmee zijn we gisteren gestart. Op die manier maken we een bouwkuip. Als de bouwkuip klaar is, halen we met pompen het water uit de kuip. Daarna kunnen we starten met de herstelwerkzaamheden.

De levering van materialen, zoals de buizen en de koppelstukken, ligt op schema. We verwachten in de loop van volgende week de leidingdelen te gaan leggen, zodat we er naar streven om aan het einde van volgende week (rondom Koningsdag) de rioolpersleiding weer in bedrijf kunnen nemen. We werken aan een voorspoedig herstel, maar houden ook rekening met verdere uitloop door onvoorziene omstandigheden.

170424 Update Crisis Geleenbeek JMM AFB1

170424 Update Crisis Geleenbeek JMM AFB2

Afvalwater afvoeren met vrachtwagens

Ondertussen blijven we het rioolwater bij vijf verschillende gemalen via vrachtwagens afvoeren. Als er veel regen valt en er veel afvalwater naar het gemaal stroomt, loopt het opvangbekken van het gemaal over. Daardoor is er achter het gemaal in Geleen zichtbare verontreiniging, zoals wc-papier, te zien in de Geleenbeek. Dat zien we in de omgeving van de andere gemalen niet, maar bij een flinke regenbui zou ook hier een zogenaamde overstort kunnen plaatsvinden.

De waterkwaliteit van de Geleenbeek wordt continu gemonitord door ons en is op dit moment acceptabel voor een dergelijke situatie. Het vervoer van het rioolwater per vrachtwagen gaat door tot de gemalen weer in werking zijn. We vinden het vervelend dat er mogelijk overlast optreedt door deze vrachtbewegingen en hopen op begrip hiervoor in deze situatie van overmacht.

Blijf weg bij de Geleenbeek

Onze waarschuwingen om niet in contact te komen met het water uit de Geleenbeek blijven van kracht en de geplaatste waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek zijn nog steeds geldig. Kom niet in de buurt van het water en laat honden niet uit bij de Geleenbeek of zwemmen in het water.

voor eerdere updates zie: https://www.wbl.nl/actueel/2024/april/leidingbreuk-geleen-schinnen/