Leidingbreuk Geleen Schinnen


Laatste update 10 April

In een rioolpersleiding in de buurt van Schinnen is een breuk ontstaan. Daardoor is afvalwater uit deze leiding het omliggende gebied ingestroomd. De persleiding ligt in de oever van de Geleenbeek ten zuiden van kasteel Terborgh. Daardoor kan er ook rioolwater in die Geleenbeek stromen. Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg proberen samen de leidingbreuk te repareren en de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Update 10 april

We zijn in afwachting van de bestelde materialen voor de reparatie van de rioolpersleiding. Volgens de meest recente informatie verwachten we volgende week de buizen en de koppelstukken. Daarna kunnen we starten met de reparatie. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Zo plaatsen we bekistingsplaten in de grond zodat de reparatie veilig kan plaatsvinden. Het is vooral van belang dat we zorgen voor een stabiele ondergrond. Daar waar de breuk is ontstaan is er namelijk sprake van een bijzonder drassig gebied. Dat betekent ook dat we rekening moeten houden met verschillende scenario’s voor de uiteindelijke reparatie.

Omdat de persleiding dus nog buiten gebruik is, blijven we het afvalwater per vrachtwater vervoeren van de stilgelegde gemalen naar onze rioolzuiveringen. Dit kan helaas leiden tot enige overlast.

Toch kan er afvalwater vanuit de gemalen naar de Geleenbeek stromen als er veel aanvoer van afvalwater is bij de gemalen. Uit metingen blijkt tot nu tot dat we de impact op de natuur laag kunnen houden.

Desondanks blijven onze waarschuwingen voor de Geleenbeek van kracht en zijn de geplaatste waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek nog steeds geldig. Het is belangrijk dat je niet in de buurt kom van het water en dat honden niet uitgelaten worden bij de Geleenbeek of zwemmen in het water.

Martien Conjaerts heeft in een interview met Streekomroep ZO-NWS de huidige situatie samengevat. Klik op onderstaande link om het volledige interview te bekijken:
https://www.zo-nws.nl/video-water-geleenbeek-ongeschikt-voor-zwemmers-vissers

Update 8 april

Deskundigen op het gebied van waterkwaliteit hebben de afgelopen dagen een meetprogramma uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om een inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en om de mogelijke effecten ervan te onderzoeken, waarbij indien nodig maatregelen worden genomen. Bij de Poolmolen is het zuurstofgehalte gedaald. We plaatsen daar een extra pomp, zoals we vóór het weekend al hebben gedaan bij de Ophovenermolen. Deze beluchtingspomp voegt extra zuurstof toe aan het water, wat het ecologisch herstel van het watersysteem bevordert.

Afgelopen weekend hebben vrachtwagens continu gereden om rioolwater af te voeren. Ongeveer 11 vrachtwagens werken dag en nacht om zoveel mogelijk afvalwater uit de gemalen te verwijderen.

Herstelwerkzaamheden

Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat zodra de buizen arriveren, deze direct kunnen worden geplaatst. De benodigde koppelstukken zijn ook besteld en van essentieel belang voor het afronden van de herstelwerkzaamheden. Hierdoor zal het herstel nog enkele dagen in beslag nemen.

Het advies is nog steeds: blijf weg bij de Geleenbeek en het werkterrein. Je mag wandelen in de gebieden rondom de Geleenbeek, maar blijf weg bij het water.

Update 5 april
Voortgang herstelwerkzaamheden Geleenbeek

De afgelopen dagen heeft onze aannemer, Heijmans, hard gewerkt om de werkplek gereed te maken. Ondanks de uitdagingen van een drassig en moeilijk begaanbaar gebied, hebben zij voortgang geboekt. Allereerst is de buis vrij gegraven en uit de Geleenbeek gehaald. Waterschapsbedrijf Limburg heeft bekeken wat er nodig is om het probleem op te lossen. De benodigde buisdelen zijn besteld en komen nu vanuit Polen naar Nederland. Zodra deze buisdelen bij ons zijn, zullen we onmiddellijk overgaan tot het herstellen van de breuk.

Bij de Ophovenermolen staan pompen voor beluchting van het water. Door beluchting toe te passen zorg je ervoor dat er extra zuurstof in het water komt.

Pomp geplaatst bij Ophovenermolen
Pomp geplaatst bij Ophovenermolen

Overlast voor de omgeving

Voor de omgeving kan er de komende dagen nog enige overlast zijn. Er zullen vrachtwagens actief zijn om het rioolwater af te voeren en rondom het werkterrein zullen machines bezig zijn met diverse werkzaamheden. Nabij de beek kan er mogelijk geuroverlast optreden en kan er vuil liggen.

Blijf weg bij de beek

Een dringende oproep aan iedereen: blijf weg bij de Geleenbeek en het werkterrein. Met het mooie weer in het vooruitzicht dit weekend, vragen we vriendelijk om onze mensen hun werk ongestoord te laten uitvoeren en het werkterrein niet te betreden, aangezien dit ook gevaarlijk kan zijn voor jezelf. Rondom de Geleenbeek bij bekende wandelgebieden hebben we ook vanmiddag waarschuwingsborden geplaatst.

Waarschuwingsborden nabij Geleenbeek
Waarschuwingsborden nabij Geleenbeek
Waarschuwingsborden nabij Geleenbeek
Waarschuwingsborden nabij Geleenbeek

Update 4 april 16:00

Herstel en waterkwaliteitsbewaking heeft prioriteit

Bewoners, wandelaars en recreanten rondom de Geleenbeek kunnen de komende dagen nog last hebben van de gevolgen van de breuk van de rioolleiding in Schinnen. Dit kan zich uiten in stankoverlast. Ook kan vuil in de beek zichtbaar zijn, afkomstig uit overstorten van de gemalen en (graaf)werkzaamheden in de omgeving. Ons advies is nog altijd om weg te blijven bij de Geleenbeek stroomafwaarts vanaf kasteel Terborgh bij Schinnen.

De regen verdunt het rioolwater en dat is in principe gunstig. Door de regenval van vandaag is er meer rioolwater vanuit de overstort in de Geleenbeek terechtgekomen, maar is het wel verder verdund.

Droog weer heeft echter ook een voordeel; voor het afvoeren van rioolwater via de vrachtwagens.

We voeren 24/7 zoveel mogelijk afvalwater met tankwagens uit de gemalen af, maar kunnen daarmee niet voorkomen dat er, tijdens hevige regenbuien, via overstorten afvalwater in de beek terechtkomt.

We houden de waterkwaliteit van de Geleenbeek nauwlettend in de gaten. We stellen alles in het werk om de schade voor de natuur waar mogelijk te beperken. We doen er alles aan om de leiding zo snel mogelijk te herstellen.

Update 3 april 17:00

Samen met de aannemer zijn we op locatie aanwezig en worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment is de persleiding vrijgegraven en zijn de voorbereidingen voor verdere stappen in volle gang. Ook voeren we extra metingen uit om de waterkwaliteit van de Geleenbeek te controleren.

Het advies is om niet met je hond in de uitlaatgebieden te lopen. En om weg te blijven van de visvijvers in de buurt van de Geleenbeek.

Komende nacht gaan we door

Ook vannacht gaan we door met het inzetten van vrachtwagens om het rioolwater af te voeren. In totaal gaat het om zeven vrachtwagens, elk met een capaciteit van 30 kuub per vrachtwagen.

Update 3 april 14:20

We nemen maatregelen om lozingen van rioolwater op Geleenbeek te beperken

We hebben de rioolgemalen in Geleen, Munstergeleen, Puth, Spaubeek en Sweikhuizen stopgezet. Dit doen we zodat er geen nieuw rioolwater in de beschadigde leiding komt. Het rioolwater uit de stilgelegde gemalen wordt met tankwagens afgevoerd naar onze andere rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ondanks deze maatregelen kunnen we helaas niet voorkomen dat er toch nog via overstorten rioolwater in de Geleenbeek stroomt, ook in verband met verwachte neerslag. Een voordeel van de neerslag is wel dat het verontreinigde water hierdoor wordt verdund.

Blijf weg van de Geleenbeek vanwege overstorten

De overstorten kunnen stroomafwaarts, vanaf kasteel Terborgh, zorgen voor vissterfte en geuroverlast. Nogmaals de dringende oproep aan wandelaars en recreanten om weg te blijven van de Geleenbeek. Ook wordt stellig afgeraden om honden uit te laten en/of te laten zwemmen in dit gebied.

We werken op locatie aan een oplossing van de situatie.

Melden van dode vissen

Ruim dode vissen niet zelf op, maar laat deze liggen. Meld dit wel direct via ons meldingenformulier.

Blijf weg van de Geleenbeek

Hoeveel rioolwater er in de Geleenbeek terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Desondanks doet Waterschap Limburg de dringende oproep aan wandelaars en recreanten om weg te blijven van de Geleenbeek. Ook wordt stellig afgeraden om honden te laten zwemmen in de Geleenbeek tussen Schinnen en de monding van de Geleenbeek in de Maas bij Stevensweert.

In de buurt van de Geleenbeek tussen Schinnen en Geleen (en mogelijk ook nog stroomafwaarts) kan er ook sprake zijn van geuroverlast.

We werken aan een oplossing

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft een aantal gemalen in de buurt van de lekkage uitgezet waardoor er geen afvalwater meer stroomt naar het gebied waar de breuk zit. Het afvalwater wordt nu opgevangen bij deze gemalen en daarna zoveel mogelijk in vrachtwagens gepompt en afgevoerd.

De breuk is ontstaan door afkalving van de oever van de Geleenbeek, waardoor de leiding is verschoven en geknikt. De eerste prioriteit is nu om de schade en overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

Waterschapsbedrijf Limburg zorgt met zeventien rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Waterschap Limburg is de beheerder van de Geleenbeek. We werken nauw samen om deze calamiteit zo snel mogelijk op te lossen.

Vragen of meldingen?

Heeft u vragen of meldingen? Neem contact met ons op via Meldingenformulier - Waterschap Limburg

Meest actuele informatie

Eventuele updates worden aan dit bericht toegevoegd.