WBL nodigt uit tot waterschaps-overstijgende samenwerking tijdens Infratech

Gepubliceerd op 18 januari 2023 (om 21:00)

Tijdens de Infratech nodigde WBL partijen uit tot nadere samenwerking in de waterzuiveringsketen om de grote uitdagingen waar alle waterschappen voor staan het hoofd te bieden. De afwaterzuiveringswereld staat voor grote opgaven gesteld. Vele nieuwe rioolwaterzuiveringen moeten de komende jaren worden gebouwd met beperkte middelen. Dat dit niet lukt op de traditionele bouwwijze en projectaanpak wordt steeds duidelijker.
Door te bouwen aan waterschaps-overstijgende samenwerkingen met innovatieve oplossingen kunnen we de strategische doelen dichterbij brengen – voor alle waterschappen.

Op het Waterschapsplein, waar een groot aantal waterschappen was vertegenwoordigd, schetste WBL de mogelijkheden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden presenteerde WBL hoe standaardisering en nieuwe samenwerkingsvormen hier invulling aan geven. Samen met Patrick Blom van Waterschap Vallei en Veluwe, Peter van der Haven van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Leen Boltjes van Waterschap Rivierenland lichtte Sef Spee van WBL, toe hoe bij de toepassing van Verdygo® als duurzame modulaire waterzuiveringstechnologie in samenwerking modules op maat zijn ontwikkeld voor de samenwerkende waterschappen. De vorm van samenwerking op basis van de open-source gedachte brengt onder andere synergievoordelen en een sterkere positie in de markt door gezamenlijk optreden. De community werd als laagdrempelige vorm van samenwerking met behoud van eigen identiteit toegelicht. Inmiddels is met zes waterschappen op basis van intentieverklaringen over deze samenwerkingsvorm consensus bereikt.

De nieuwe manier van samenwerken met raamcontractpartners die WBL heeft gestart, diende als tweede voorbeeld. Har Coenen lichtte toe hoe in een vroeg stadium met contractpartners samenwerken aan projecten én projectoverstijgende kennisdeling buitengewoon goede resultaten heeft opgeleverd. Deze andere manier van samenwerken heeft geleid tot een innovatieve manier van aanbesteden. Inmiddels heeft deze aanpak navolging in Nederland en bestaat grote interesse in het buitenland. Har Coenen presenteerde 6 oktober 2022 samen met Lynn Vosman van TU Twente hun aanpak en ervaringen tijdens de PIANC International Conference on Early Contractor Involvement (ECI).


Meer weten?

Wilt u met ons in gesprek over deze manier van samenwerking of meer weten? Laat het ons weten via communicatie@wbl.nl.