WBL deelt ervaringen over ECI op internationale conferentie


Op 6 oktober vond in Brussel de PIANC* International Conference on Early Contractor Involvement (ECI) plaats. Als vertegenwoordiger van WBL sprak Har Coenen hier samen met Lynn Vossman van de Universiteit Twente over de succesvolle aanpak om in een vroeg stadium met contractpartners samen te werken aan projecten én projectoverstijgend kennis te delen. Har Coenen lichtte ook toe hoe WBL tot deze aanpak is gekomen en hoe dit heeft geresulteerd in een vernieuwende manier van aanbesteden.

Eci: waarde creëren door samenwerking in een vroeg stadium

De conferentie stond in het teken van hoe men (meer)waarde kan creëren door aannemers en andere partijen in de keten (supply chain) in een vroeg stadium van je project te betrekken. Op de agenda stonden als hoofdonderwerpen:

  • Inkoop (procurement)
  • Contractmodellen
  • Samenwerkingsvaardigheden en projectorganisatie
  • Ervaringen van recente ECI-projecten.

Har Coenen nam het publiek mee in de uitdagingen die er lagen en hoe de ervaringen van de afgelopen vier jaar geresulteerd hebben in de langdurige samenwerking van acht jaar met nieuwe contractpartners, die vorige week van start is gegaan.

Samenwerking met universiteit twente

Lynn Vosman, promovenda programmatisch samenwerken en Hans Boes, onderzoeker Faculteit Technologie, beiden van Universiteit Twente, zijn beiden er volledig van overtuigd dat je op een andere manier moet aanbesteden om de duurzamheids- en klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De overstap van projectmatig naar programmatisch werken lijkt daarbij de logische stap. Daarom volgen zij de ontwikkelingen bij WBL op de voet. Lynn Vosman -die als promovenda de aanpak van WBL meeneemt in haar onderzoek naar een programmatische aanpak - presenteerde aanvullend op Har Coenen haar waarnemingen vanuit het perspectief van onderzoeker en de cultuuraspecten van zo’n intensieve samenwerking.