WNT-verantwoording Jaarrekening 2015


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2015, paragraaf 7.4

De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Bij het Waterschapsbedrijf Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het Waterschapsbedrijf Limburg is in 2015 zo ingericht dat het  bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het Waterschapsbedrijf Limburg zijn niet in dienst bij het Waterschapsbedrijf Limburg en zijn onbezoldigd. De Directeur is wel in dienst van het Waterschapsbedrijf Limburg en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de onbezoldigde bestuursleden.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

Topfunctionaris
Naam topfunctionaris Waterschapsbedrijf Limburg E.M. Pelzer
Functie Directeur
Duur dienstverband geheel 2015
Omvang dienstverband 36 uur per week
Meerwerk 2015 4 uur per week
Beloning € 139.282
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € -
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn € 15.612

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

Onbezoldigde functionarissen

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden
Waterschap Roer en Overmaas Voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer J.J. Schrijen 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer A.M.G. Gresel 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer M.J. Clumpkens 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer L.H. Dohmen 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer T.J.G.M. Hanssen 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer J.A.M. de Hoon 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur Mevrouw W.D.H.M. Janssen-Camp 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer C.H.J.M. Lebens 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur Mevrouw A.M.C. Nusteling 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer A.P. Resoort 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.G.M. Theelen 01-01-2015 18-03-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.J.O.W. Vanhommerig 01-01-2015 18-03-2015

Na de waterschapsverkiezingen 18-03-2015 ziet het Bestuur er als volgt uit:

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden
Waterschap Roer en Overmaas Voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer J.J. Schrijen 01-01-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer G.H.M. Driessen 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer R.H.T. van Beusekom (tot 24-11-2015) 27-05-2015 24-11-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer M.A.T.M. Bouts 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur Mevrouw M.A. den Broeder (v.a. 24-11-2015) 24-11-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer H.G.H. van Heur 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Mevrouw J.W. Kersten 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer H.M.M. Lemmen 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer F.L.E. Maesen 27-05-2015 31-12-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Mevrouw A.M.C. Nusteling 01-01-2015 31-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder 01-01-2015 31-12-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.J.O.W. Vanhommerig 01-01-2015 17-11-2015
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.J.H.M. Wagemans 27-05-2015 31-12-2015

Waterschapsbedrijf Limburg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden
aangemerkt.