Alle contactinformatie


Alle contactinformatie

Calamiteiten

 • Centraal Meldpunt Water Limburg (24/7)
  0800-0341

Algemeen*

Informerend en geplande werkzaamheden

Storingen en ongeplande werkzaamheden

 • CRK – centrale regiekamer (24/7)
  088-8420299

Rioleringszaken

Beheer gemeentelijke gemalen en bergbezinkbassins

Uitvoering en lopende werkzaamheden

 • Dennis de Bruyn: dennisdebruyn@wbl.nl - 06-55742262
 • Dave Gulikers davegulikers@wbl.nl - 06-21522515

Ombouw, renovatie, facturatie en advies

 • Bert Mingels: bertmingels@wbl.nl - 06-55742359

Beheer IBA's

 • Mark Weijers: markweijers@wbl.nl - 06-46045585
 • Dringende storingen na kantooruren: 088-8420200

Advies, Data, Inmeten en Meten-Monitoren Rekenen

 • Juliën van Haasteren: julienvanhaasteren@wbl.nl - 06-23273121
 • Paul Clumpkens: paulclumpkens@wbl.nl - 06-51187295

Management

Vragen, klachten, samenwerking en verkenning

 • Sef Spee: sefspee@wbl.nl - 06-83282381


*Niet dringend? E-mail geniet de voorkeur