WBL verlegt persleiding bij N270 bij Venray

Gepubliceerd op 18 april 2024

Bij de N270 in Venray werkt WBL aan het verleggen van de persleiding over een lengte van circa 150 meter. Dat is nodig, omdat Provincie Limburg en gemeente Venray de N270 en de aansluitende wegen deels opnieuw gaan inrichten. Deze verlegging is er een van een hele reeks leidingenprojecten die er nog staat aan te komen.

‘De persleiding bij de N270 transporteert het afvalwater van het rioolgemaal Leunen naar de RWZI Venray’, vertelt Adviseur Techniek Theo Boonen. ‘De verlegging is noodzakelijk om een fiets- en voetgangerstunnel te realiseren onder de N270 en om de verplaatsing van de toe- en afritten van de A73 mogelijk te maken. Op dit moment is het hoofdbestanddeel van het nieuwe tracé klaar. De verwachting is dat het werk eind april wordt opgeleverd.’

Bemaling

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van aannemersbedrijf Van den Heuvel uit Heesch, een van de raamcontractpartners van WBL. Frank Ophelders: ‘Bij leidingprojecten werken we vaak op terreinen van anderen. We moeten dan rekening houden met veel verschillende factoren, zoals technische uitdagingen, grondzaken, archeologische aspecten, vergunningen, flora en fauna en de laatste tijd - zeer actueel - stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden. In het geval van de N270 vindt het werk plaats in een vrij natte omgeving. Om de sleuf voor de leiding droog te houden, moeten we bemaling toepassen. Daarvoor heeft de aannemer de firma Jansen Bronbemaling ingeschakeld.’

Spannend

Al deze aspecten bij elkaar kunnen gemakkelijk leiden tot onvoorziene werkzaamheden en daarmee vertraging. ‘Wat dit project, waarvoor de Provincie Limburg opdrachtgever is, bijzonder maakt, is dat in het tracé onontplofte explosieven konden liggen’, vult Theo Boonen aan. ‘Normaal kan een terrein relatief makkelijk gescand worden. Dat was hier, door de aanwezigheid van een stalen leiding van de Gasunie, niet mogelijk. Daarom moesten delen van het tracé handmatig met een metaaldetector in lagen van dertig centimeter gescand worden. Dankzij een zorgvuldige planning en werkwijze is alles gelukkig goed gegaan. Het zijn dergelijke onverwachte zaken die het werk voor ons juist leuk en uitdagend maken.’

Inline inspecties

Het komend jaar volgt nog een reeks aan projecten waarbij leidingen moeten worden verlegd of vernieuwd. Daarbij gaat het, anders dan bij de N270, om leidingen of delen ervan die het einde van hun levensduur naderen. Samen met Acquaint, HDM en enkele waterschappen, waaronder WBL, is een innovatieve non-destructieve methode ontwikkeld om de conditie van de leidingen te meten en restlevensduur te bepalen. Inmiddels zijn veel van de kritische persleidingtrajecten al geïnventariseerd door middel van deze ‘inline inspecties’. Voor dit jaar staan nog de laatste inspecties gepland voor ruim 30 km aan kritische persleidingen. De laatste inspecties zullen rond de zomer zijn afgerond. Daarnaast zijn we ook gestart met de inspecties van zo’n 25 km aan vrij-verval-rioolleidingen. Als ook deze inspecties zijn afgerond hebben we de status van de ruim 500 km WBL-riooltransportleidingen goed in kaart. Hierdoor kunnen we een reële schatting maken van wat ons aan onderhoud en vervangingsinvesteringen de komende decennia te wachten staat.