WBL brengt alle assets op orde

Gepubliceerd op 29 maart 2024 (om 12:36)

In het programma Asset base op Orde is WBL druk bezig meer inzicht te krijgen in de technische staat van onze gemalen. We voeren analyses uit op zuiveringsinstallaties en leidingen om te komen tot de juiste onderhoudsplannen en eventuele vervangingen. Martien Conjaerts, sectordirecteur Operatie en Onderhoud, gaat in op de voortgang en stappen die zijn gezet.

‘We zijn nu dik twee jaar bezig met Asset base op Orde én goed op weg,’ licht Martien Conjaerts toe. ‘De inventarisatie hebben we opgedeeld in drie grote categorieën: rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen en leidingen. We krijgen een steeds beter beeld van al onze assets. Voor een aantal kritische assets is de vernieuwing en vervanging al versneld gestart.’

Succesfactoren

‘Voor de uitvoering hebben we geld én menskracht nodig. In dat kader kunnen we ons ontzettend gelukkig prijzen dat ons bestuur voor de komende tien jaar een bedrag van 0,8 miljard Euro ter beschikking heeft gesteld. Dat op basis van het prijspeil 2023. Voor de korte termijn is al direct 53 miljoen Euro inzetbaar om kritische leidingen aan te pakken. Tegelijkertijd heeft ons bestuur ook ingestemd met een groei in arbeidsplaatsen en het aantrekken van nieuwe collega’s. Zo kunnen we de uitdagingen waar we voor staan voortvarend oppakken.’

Voortgang

‘De afgelopen jaren is er al ontzettend veel gebeurd. Dat geldt voor onze installaties, voor de gemalen en de leidingen. Van de ervaringen die we opdoen, maken we dankbaar gebruik bij toekomstige projecten. Zowel bij het organiseren van onderhoud als bij de vervanging van bestaande installaties. Bij onze gemalen zitten we volop in de fase van analyseren en inventariseren; er lopen projecten om meetgegevens te genereren waarmee we richting een data gedreven organisatie kunnen ontwikkelen. Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 vormt daarbij een extra uitdaging. Langzaam maar zeker komen de eerste projecten van de grond.’

Vertrouwen waarmaken

‘Meer dan ooit kunnen we goed voorbereid aan het echte werk beginnen: een effectieve en efficiënte uitvoering. We zetten nu de piketpaaltjes uit voor het succes van straks. Dat kunnen we niet alleen. 90% van het werk moeten we uitbesteden. Onze raamcontractpartners spelen daarin een belangrijke rol. Samen zijn we nu aan zet en zullen we het vertrouwen dat het bestuur in ons gesteld heeft gaan waarmaken. Met een krachtig collectief, goede samenwerking en wederzijds vertrouwen in elkaar kunnen we de toekomst positief tegemoet zien!’