Slibontwatering Venlo: op weg naar de realisatieovereenkomst

Gepubliceerd op 16 april 2024

Rond februari 2023 is de ontwerpfase voor het project voor de nieuwe slibontwateringsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo van start gegaan. Daarbij is gewerkt met een projectorganisatie waarin dubbelrollen tussen opdrachtgever en raamcontractanten zoveel mogelijk zijn vermeden. Inmiddels zijn we een jaar verder. Projectmanager Robert Luijten van WBL blikt terug op hoe het tot nu toe is verlopen.

‘Het afgelopen jaar hebben we samen met onze contractpartners hard gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Dat is nu nagenoeg afgerond. Het Definitief Ontwerp vormt de basis voor de realisatieovereenkomst, waarvan ook het Uitvoeringsontwerp deel uitmaakt. Voor deze fase zijn vooral de raamcontractpartners aan zet. De rol van WBL is beperkter en spitst zich toe op toetsing van het uitvoeringsontwerp en uitvoering, en een vooraf opgestelde gelimiteerde lijst van ontwerpkeuzes voor het uitvoeringsontwerp. Denk daar bijvoorbeeld aan de keuze van leveranciers.’

Stappen gezet

‘Er zijn flinke stappen gezet. Gedurende de rit bleek dat we soms al verder waren dan bij menig ander vergelijkbaar project. In het verleden werden nog wel eens onderwerpen doorgeschoven naar het Uitvoeringsontwerp die eigenlijk al in het Definitief Ontwerp hadden moeten plaatsvinden. Dat is nu niet gebeurd en ik zie dit als een positieve ontwikkeling die straks winst oplevert. Ook de gebruikers, onze collega’s van Productie van zowel de water- als sliblijn, die straks met de nieuwe installatie moeten gaan werken, hebben we bij de fase van het Definitief Ontwerp betrokken. Aan de hand van 3D-animaties hebben zij vooraf de verschillende installatie-onderdelen op de bedienings- en onderhoudsaspecten kunnen beoordelen. Hiermee hopen we aanpassingen tijdens de uitvoering nog verder te kunnen beperken.’

Structureel aandacht aan samenwerken

‘Wat het proces betreft hebben we nadrukkelijk gewerkt aan de versterking van onze samenwerking. Dat is onder meer gebeurd tijdens sessies onder leiding van onze samenwerkingscoach Paulette Dicker. Daarbij hebben we structureel aandacht besteed aan het niveau van samenwerking: wat loopt goed, waar zitten knelpunten en wat kan beter zijn daarbij telkens terugkerende thema’s. Samenwerking begint met vertrouwen, daar wordt het zaadje geplant voor het succes van later.’

Mooiste project

Voor Robert Luijten is het ‘t mooiste project dat hij tot nu toe voor WBL heeft gedaan. ‘Dat heeft alles te maken met de dynamiek, complexiteit en de samenwerking met de raamcontractpartners. Iedereen brengt zijn specifieke kennis in en als projectmanager mag en kan ik dingen loslaten. Omdat ik weet dat er mensen in ons projectteam zitten die verstand van zaken hebben en competent zijn: zowel op de inhoud als op het proces van projectmanagement. De inzet is dat in januari 2025 de eerste schop de grond in gaat. We liggen daarvoor nog steeds op koers. Zowel de procesmatige als inhoudelijke samenwerking verloopt prima. Dat neemt overigens niet weg dat dit zomaar vanzelf gaat. We moeten voortdurend scherp op elkaar zijn. In de praktijk gebeurt dat al en omdat we open en eerlijk met elkaar omgaan groeien we daar samen in. Als er straks binnen de tijd, een fantastisch werkende slibontwateringsinstallatie staat die geen overlast voor de omgeving veroorzaakt en waar onze monteurs en operators met plezier werken, dan ben ik een tevreden mens.’