Leidingbreuk Geleen Schinnen - update 24 april

Gepubliceerd op 24 april 2024

Bemaling is gestart om het water weg te pompen
Vorige week hebben we gewerkt aan het gereedmaken van de ondergrond voor herstel, wat betekent dat we deze week zijn gestart met de bemaling om een goede werkplek te maken.

Bemaling is nodig om het water weg te pompen. Tegelijkertijd blijven we het rioolwater afvoeren bij vijf verschillende gemalen via vrachtwagens. Dit zal doorgaan totdat de gemalen weer operationeel zijn. We begrijpen dat dit tot overlast kan leiden en hopen op begrip in deze situatie van overmacht.

Alle benodigde reparatiematerialen, zoals buizen en koppelstukken, zijn geleverd en op de locatie aanwezig. Zodra de werkplek gereed is, kunnen we dus direct aan de slag met het repareren van de leiding. Met wat we nu zien, houden we nog altijd rekening met mogelijke vertraging door onvoorziene omstandigheden onder meer door de complexiteit van het gebied.

Waterkwaliteit stabiel maar waarschuwingen blijven van kracht

De waterkwaliteit van de Geleenbeek wordt continu gemonitord door ons en is op dit moment stabiel. Waarschuwingen om niet in de buurt van het water te komen en honden niet uit te laten of zwemmen in de Geleenbeek blijven van kracht. Ook de waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek zijn nog steeds geldig.