Herstelwerkzaamheden aan persleiding in Schinnen afgerond

Gepubliceerd op 30 april 2024

We hebben gisteren de herstelwerkzaamheden aan de persleiding in Schinnen succesvol  afgerond. Alle gemalen - Spaubeek, Geleen, Munstergeleen en Sweikhuizen, Puth  -  hebben we in werking gezet en het vervoer per vrachtauto is gestopt. Het rioolwater wordt nu weer op reguliere wijze getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoensbroek.

Herstel van het gebied

Hoewel de persleiding volledig functioneert, hebben we nog tijd nodig voor verdere afwerking en het herstel van het gebied. Daarnaast vinden er in samenspraak met de gemeenten reinigingswerkzaamheden plaats bij verschillende rioolputten en -buffers. Dit kan op enkele plekken voor enige overlast zorgen.

Waterkwaliteit stabiel maar waarschuwingen blijven van kracht

We blijven de komende dagen de waterkwaliteit van de Geleenbeek monitoren. Op dit moment is de kwaliteit stabiel, maar het kan even duren voordat deze volledig hersteld is. Daarom blijven de waarschuwingen van kracht. We verzoeken nogmaals om niet in de buurt van het water te komen en honden niet uit te laten of te laten zwemmen in de Geleenbeek. De waarschuwingsborden rondom de Geleenbeek blijven dus geldig.