Directeur Nicole Hendrix: ‘We hebben elkaar hard nodig’

Gepubliceerd op 3 april 2024 (om 7:00)

De wereld staat voor grote, nieuwe uitdagingen. Dat geldt niet alleen voor de samenleving in zijn geheel maar ook voor de waterschapswereld en ons bedrijf. De uitdagingen op het terrein van duurzaamheid en de nieuwe wet- een regelgeving voor waterkwaliteit die eraan zit te komen zijn enorm. Om onze installaties, gemalen en leidingen toekomstbestendig te maken zijn we flink bezig. In het kader van ons project Asset base op Orde krijgen we steeds beter zicht op de toestand van onze assets. Inmiddels zijn de financiële middelen én extra  menskracht door ons bestuur geaccordeerd en kunnen we overgaan naar een daadkrachtige uitvoering.

Om die klus succesvol te klaren hebben we elkaar hard nodig. De uitvoering kunnen we immers niet alleen. Samen met de contractpartners vormen we een krachtig collectief dat tot veel in staat is. De afgelopen jaren hebben we samen al het nodige werk verzet. Zo zijn onze installaties in Weert, Panheel en Stein met succes volledig vernieuwd. Maar er is meer: Onder andere de nieuwe slibontwateringsinstallatie in Venlo en het verleggen van de persleiding N270 bij Venray zijn enkele van de lopende projecten die in deze uitgave van Synergie worden belicht.

De samenwerking met de raamcontractpartners komt niet alleen tot uitdrukking in het “echte” werk. Ook daarbuiten varen we steeds vaker samen op. De gezamenlijke presentaties die we met enkele raamcontractpartners houden tijdens de Vakbeurs Aqua Nederland zijn daar een voorbeeld van. Op die beurs, waar de complete waterketen aanwezig is, laten we samen zien waar we staan, hoe we samenwerken en wat de meerwaarde is van onze aanpak. Oprechte samenwerking, kennisdeling, netwerken en elkaar op de hoogte houden van belangrijke innovaties en pilotprojecten waar we aan werken, behoren tot onze kernactiviteiten.

Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier er klaar voor zijn om een basis te leggen voor de toekomst van watermanagement. De koppeling van de kennis en expertise van ons bedrijf met die van onze raamcontractpartners biedt een uitstekende uitgangspositie om samen voortvarend te bouwen aan de toekomst van Nederland!