WBL viert vijftigjarig bestaan

Gepubliceerd op 23 november 2023 (om 15:44)

Onlangs vierde WBL zijn vijftigjarig bestaan. Sectordirecteuren Nicole Hendrix, Geert Tummers en Martien Conjaerts blikken terug en kijken vooruit. Wat overheerst is trots. Trots op het jubileum van het bedrijf en trots op de inzet en prestaties van alle medewerkers. Dat biedt perspectieven voor de toekomst waar de nodige uitdagingen op ons liggen te wachten.

Bij een vijftigjarig jubileum hoort een terugblik naar de hoogtepunten van (vooral) de afgelopen jaren. Voor de drie sectordirecteuren geldt daarbij Operatie Waterkracht als belangrijk ijkpunt waarbij de huidige organisatiestructuren en werkwijzen zijn vastgelegd. Martien Conjaerts: ‘Voor mijn sector is de omslag die het bedrijf aan het maken is van taakgericht naar procesgericht werken een thema waar de mensen hard mee bezig zijn. Er is ontzettend veel werk verzet en er zit nog veel meer aan te komen. Dat is een forse uitdaging voor nu en in de toekomst.’ Geert Tummers voegt daaraan toe: ‘De innovatieve geest die altijd binnen ons bedrijf heeft rondgewaard, hebben we kunnen vasthouden. De ontwikkeling van Verdygo is daar een uitstekend voorbeeld van.’ Nicole Hendrix vult haar beide collega’s aan met hoogtepunten binnen haar sector: ‘Denk daarbij aan de ontwikkeling van de raamcontracten en de manier waarop we met aanbestedingen omgaan. Verder heeft onze IT-afdeling haar kwaliteiten in alle opzichten kunnen etaleren tijdens de coronacrisis. En ook tijdens de hoogwaterperiode hebben we collectief laten zien dat we er staan.’

Volgende lustrum

Waar staat de organisatie over vijf jaar denken de directeuren? Nicole Hendrix: ‘Ik hoop van ganser harte dat we het wij-gevoel hebben weten te behouden en versterken en dat zich dat heeft vertaald in waarde-creatie en het behalen van de ons gestelde doelen.’ Geert Tummers gaat ervan uit dat we dan forse stappen hebben gezet op het terrein van duurzaamheid en circulariteit. Martien Conjaerts is tegen die tijd met pensioen: ‘Ik ben tevreden als ik dan kan vaststellen bijgedragen te hebben aan de ontwikkeling van een sterke maatschappelijke organisatie die toonaangevend is in Limburg en waar elke Limburger trots op is.’