WBL plaatst 3.000 zonnepanelen in 2023

Gepubliceerd op 23 november 2023 (om 11:48)

Op 22 november heeft de oplevering plaatsgevonden van de zonnepanelen op de rwzi-locaties Stein en Roermond als ook op de dakinstallatie van de WL-loods in Sittard. De oplevering van rwzi-Meijel vindt in de loop van de volgende maand plaats. Het betreffen de laatste stappen in het project Zonne-energie fase 2. De zonnepanelen leveren een bijdrage aan onze ambitie om energieneutraal te worden. Met het in gebruik nemen van de zonnepanelen realiseert WBL een toename van 1,5% duurzaam opgewekte energie en daarmee gaan we naar 53,1% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Omdat we minder elektriciteit hoeven in te kopen neemt onze CO2-uitstoot af met 630 ton per jaar waarmee tevens een bijdrage wordt geleverd aan onze ambitie om klimaatneutraal te worden.

Energieneutraal

Samen met WL heeft WBL de ambitie om energieneutraal te worden: jaarlijks willen we minstens evenveel energie zelf duurzaam opwekken dan dat we verbruiken. Dat is een forse opgave aangezien het transporteren en zuiveren van afvalwater veel energie vergt. In 2022 wekten we al 51,6% van het energieverbruik zelf duurzaam op met het produceren van biogas met onze slibgistingsinstallaties en het opwekken van elektriciteit met de 31.000 zonnepanelen die we in 2017 – 2019 hebben geplaatst).

Vier locaties

Met het project Zonne-energie fase 2 zijn er zonnepanelen op vier locaties geplaatst. Bij rwzi Roermond en Meijel als aanvulling op de al bestaande zonnevelden, als nieuwe zonnevelden op de locaties rwzi Stein en het dak van de werf van Waterschap Limburg (WL) in Sittard. In september is de eerste installatie in bedrijf genomen. Samen gaan deze zonnepanelen ongeveer 1,2 miljoen kWh elektriciteit opwekken (vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 450 huishoudens). In het totaal zijn er met dit project zo’n 3.000 zonnepanelen geplaatst. Dit is gedaan door Aton Projects BV (voorheen Volta Solar) uit Sittard. Zij hebben bij de Europese ‘niet openbare’ aanbesteding van zowel fase 1 als ook fase 2 de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) gedaan. Naast de realisatie van de PV-installaties verbindt Aton Projects zich met een prestatiecontract aan 15-jarig beheer en onderhoud van de installaties met een vooraf bepaalde jaarlijkse opbrengst aan opgewekt vermogen. Het project is binnen de afgesproken uitgangspunten qua kosten, kwaliteit en planning opgeleverd.