Pilot Nereda Verdygo Package Plant maakt lokaal “water op maat” mogelijk

Gepubliceerd op 21 november 2023 (om 8:35)

Afgelopen vrijdag 17 november is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Nereda Verdygo Package Plant (NVPP).

Deze innovatieve afvalwaterzuivering wordt gerealiseerd op de locatie rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Weert. Een nieuwe afvalwaterzuivering die in staat is om kleinschalig, lokaal, verschillende kwaliteiten water, zogenoemd “water op maat” te produceren. Hiermee zetten Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en SBE Piping Machine- en Apparatenbouw uit Eijsden een cruciale stap van tekentafel naar de praktijk. De oplossing, bedacht om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten, wordt hiermee daadwerkelijk gerealiseerd. Het is een sprekend voorbeeld hoe we “het water uit ons afvalwater” kunnen halen. We kunnen zo een nieuwe en altijd beschikbare waterbron maken voor een hoogstaande bestemming, in plaats van het te lozen zonder een hergebruiksdoeleinde.

De NVPP kan doelmatig worden ingezet voor bijvoorbeeld de droogteproblematiek en/of de lokale levering van gezuiverd water. De NVPP onttrekt water aan het bestaande afvalwatertransportsysteem, zuivert dit afvalwater en levert gezuiverd “water op maat” aan de gebruiker. Ook is het mogelijk om met de NVPP specifieke afvalwaterstromen, te zuiveren, bestaande rwzi’s te ontlasten, woningbouw mogelijk te maken op plekken waar nu onvoldoende capaciteit is op de bestaande afvalwaterinfrastructuur of een “blauw-groene” omgeving te creëren in deze nieuwe wijken door de beschikbaarheid van water. De NVPP kan worden ingezet op plaatsen waar afvalwatertransportinfrastructuur en vraag naar aanvullende beschikbaarheid van zoetwater samenkomen. De NVPP is uniek in die zin dat het belangrijkste doel van de zuivering het beschikbaar maken van een nieuwe waterbron is en niet zozeer het afvalwater zuiveren. Het vormt daarmee een  belangrijke stap in een nieuwe duurzame en toekomstbestendige waterketen.

De eerste NVPP wordt gebouwd op de locatie  rwzi in Weert. Dit biedt Waterschapsbedrijf Limburg, RoyalHaskoningDHV en SBE de mogelijkheid om onder gecontroleerde omstandigheden ervaring op te doen met de werking van de NVPP en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het produceren van “water op maat”. Eveneens zal de NVPP-pilot bij rwzi van Waterschapsbedrijf Limburg dienen om het functioneren en de resultaten van het onderzoek te demonsteren aan professionals en belangstellenden.

De NVPP is een combinatie van de Nereda-afvalwaterzuiveringstechnologie en het gedachtengoed van de modulaire bouwtechniek Verdygo van Waterschapsbedrijf Limburg. Een zuivering die inzetbaar is op meer plaatsen dan de huidige zuiveringen. De installatie wordt hiervoor aangesloten op het plaatselijke afvalwatertransportsysteem en neemt beperkte ruimte in. De installatie kan desgewenst (plug&play) met een nabehandeling worden uitgebreid. Het afvalwater hoeft dan niet eerst naar een centrale zuiveringsinstallatie te worden getransporteerd en vervolgens weer terug daar waar het nodig is, maar “water op maat” is onmiddellijk beschikbaar daar waar dat nodig is. De NVPP is modulair en transportabel. Dit maakt deze techniek geschikt voor zowel tijdelijke als meer permanente oplossingen.