Houd je afvalwater schoon!

Gepubliceerd op 4 mei 2023 (om 11:00)

Schoon en gezond water is essentieel voor natuur en milieu. Daarom is het nodig om afvalwater te zuiveren. En dat is de taak van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Met het zuiveren van afvalwater maken we de wereld voor mens, dier en milieu gezonder en duurzamer.

Het afvalwater van de Limburgers stroomt via het riool naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van WBL. Daar wordt het dag en nacht gezuiverd, ook van spullen en stoffen die niet in het afvalwater thuishoren. Denk aan afval en restanten van chemische middelen. Deze stoffen worden er bij de rioolwaterzuivering zoveel mogelijk uitgehaald en daarna, indien nodig, afgevoerd naar afvalverwerkingsbedrijven. Of, als ze van waarde zijn, krijgen ze een nieuwe bestemming. Het gezuiverde water komt vervolgens in het oppervlaktewater terecht: sloten, beken en rivieren in Limburg.

Het zuiveringsproces is een ingewikkelde en soms arbeidsintensieve klus. Afval dat niet in het riool thuishoort, zorgt voor verstoppingen, storingen en defecten in het rioolstelsel en onze zuiveringsinstallaties. Uiteindelijk kan het ook sloten, beken en rivieren vervuilen. Om alle schadelijke stoffen uit het water te kunnen halen, zijn er steeds betere technieken nodig. Die kosten veel geld en energie. Dat raakt ook jouw portemonnee, want de vervuiler betaalt tenslotte. Met andere woorden: hoe ‘schoner’ het afvalwater het riool in gaat, hoe eenvoudiger het werk.


Wat kun jij doen?

Wat kun jij doen om het zuiveren van afvalwater gemakkelijker te maken en betaalbaar te houden? Veel van wat je gebruikt, hoort niet in het riool. Denk daarom na voordat je wat je door je gootsteen, douche/bad en toilet spoelt. Raadpleeg de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal: https://www.afvalscheidingswijzer.nl/.

Deze geeft aan waar je dan wél met je afval dat niet in het riool hoort naartoe kunt. Hieronder lees je wat niet in het riool hoort.