Raamovereenkomsten en werken in bouwteams

Gepubliceerd op 20 maart 2023 (om 0:00)

“Werkbaar en volwaardig alternatief”

Het werken met raamovereenkomsten en bouwteams biedt goede perspectieven om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd op het terrein van energie-transitie, duurzaamheid en circulariteit aan te pakken. Onderzoekers Lynn Vosman en Tom Coenen onderzochten vijf casussen waarvan de aanpak van WBL met raamcontracten en bouwteams er een was. ‘Met hun aanpak heeft WBL concreet en praktijkgericht laten zien hoe het ook kan. Daarmee is het bedrijf pionier en voorloper en dat is superknap,’ aldus de onderzoekers. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Construction Management and Economics.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Op het terrein van de energietransitie, duurzaamheid en circulariteit is er werk aan de winkel om onze doelstellingen te halen. De huidige projectmatige aanpak is niet afdoende om de grote maatschappelijke van deze tijd succesvol tegemoet te treden. Daarvoor zijn een andere aanpak en werkwijzen nodig. ‘In ons onderzoek hebben we de kansen en mogelijkheden van het gebruik van het ecosysteem-denken in de infrastructuursector bekeken,’ aldus Lynn Vosman en Tom Coenen.

Ecosysteem-denken

‘Onze inzet was om te onderzoeken in hoeverre het ecosysteem-denken een bijdrage kan leveren aan nieuwe werkmethoden,’ lichten Lynn Vosman en Tom Coenen verder toe. ‘Iedereen heeft het over ecosystemen maar wat daar exact mee wordt bedoeld is niet altijd even duidelijk. Om daar duidelijkheid over te krijgen hebben we in eerste instantie een literatuuronderzoek gedaan. Op basis daarvan hebben we een aantal kenmerken van ecosysteem-denken geformuleerd. Die kenmerken hebben we, naast die van WBL, losgelaten op vier casussen van verschillende organisaties. Daarbij ging het om bio-based asfalt in CHAPLIN, de Circulaire Weg, Cirkelstad en het Asfalt Impuls programma.’

De aanpak van WBL

In de aanpak van de raamcontracten en de bouwteams zijn veel elementen die passen binnen het ecosysteem-denken. Denk daarbij onder meer aan de projectoverstijgende aanpak, het afstemmen van een innovatiedoel en standaardiseren en het opbouwen van gezamenlijke kennis. Lynn Vosman en Tom Coenen: ‘Waar WBL zich echt onderscheidt van veel andere initiatieven is dat ze de daad bij het woord hebben gevoegd. Bestaande routines zijn vervangen door nieuwe. In de raamcontracten en het werken met bouwteams hebben ze concreet in de praktijk van alledag handen en voeten gegeven aan een nieuwe werkvorm. Belangrijke elementen in die aanpak zijn onder meer de langere termijn aanpak en een samenwerkingsgericht verdienmodel voor alle deelnemers. Naast de nadruk op de inhoud komen ook de relationele aspecten van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de orde. Vertrouwen is daarbij een sleutelwoord en ook daar wordt gedurende het proces concreet aan gewerkt, mede door de inzet van onafhankelijke coaches.’

Radicaal nieuw

‘De WBL aanpak is radicaal nieuw en daarmee lopen ze voorop in Nederland. Daarom is deze casus zo waardevol in onze analyse. Dat neemt niet weg dat dingen altijd beter kunnen. De prioritering van veranderdoelstellingen is en blijft een lastige. Dat is een onderdeel van het leerproces. WBL laat in elk geval aan de rest van bouwend Nederland zien: Kijk zo kan het ook!’


Meer informatie

Voor de Nederlandstalige samenvatting van het artikel.

Voor de tekst van het volledige artikel
Collaboration and innovation beyond project boundaries: exploring the potential of an ecosystem perspective in the infrastructure sector.
Lynn Vosman, Tom Coenen, Leentje Volker, Klaasjan Visscher