Grip op drijflagen in afvalwater

Gepubliceerd op 11 januari 2023

Stedelijke gebieden hebben steeds meer last van drijflagen in rioolgemalen. Vuil wat niet in het riool thuishoort klontert aan elkaar tot een drijvende (vet)laag op het afvalwater. Denk aan haren, maandverband en vet. Een doorn in het oog van waterschappen. Het verwijderen van drijflagen is een kostbaar en onaangenaam karwei. Bovendien kunnen de drijflagen tot serieuze operationele problemen leiden. Tijd dus om grip te krijgen op het vormingsproces van deze boosdoeners.

Reden voor Deltares om na een succesvol FATracker I in Rotterdam het project FATracker II te starten, in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Arnhem, Waterschapsbedrijf Limburg en het Franse UPUM. Via camerabeelden in zeven rioolgemalen wordt de opbouw en afbraak van drijflagen langdurig en structureel gevolgd. Binnen WBL zijn drie gemalen geselecteerd voor het project: Veemarkt in Maastricht, Maastricht-Aachen-Airport en Strijthagen. Half april zijn camera’s in deze gemalen geplaatst die tot eind 2022 metingen vastleggen. De metingen vormen de input voor het onderzoek dat daarna nog één tot twee jaar zal duren.

‘Het doel van FATracker II is om het optimale schakelpeil van de gemaalpomp vast te stellen om enerzijds te voorkomen dat er lucht in de leidingen komt en anderzijds te bevorderen dat we zoveel mogelijk drijflaag meepompen naar onze rioolwaterzuiveringen’, vertelt Raymond de Wit, adviseur Rioleringstechniek. ‘Om uit te vinden waar het ideale inschakelpunt van de pompen ligt, verrichten we metingen in de verschillende gemalen en maken we elke minuut een foto van het wateroppervlak. Die foto’s plakken we achter elkaar (machine learning) en laten daar verschillende rekenmodellen op los om te kunnen verklaren wat er precies gebeurt. Uit de camerabeelden willen we theoretische formules afleiden die straks toepasbaar zijn op alle rioolgemalen.’

Het advies van onderzoeksbureau Deltares wordt binnen twee jaar verwacht en gaat naar alle waterschappen in Nederland. Meer informatie over dit project? Neem contact op met Raymond de Wit.


Controle ledverlichting op wateroppervlak bij inslagpeil
Fotografie F. Clemens

Ledlamp aan rooster valbeveiliging
Fotografie F. Clemens

Controle ledverlichting op wateroppervlak bij uitslagpeil
Fotografie F. Clemens