Voor mens, gezondheid en veiligheid

Gepubliceerd op 20 december 2023 (om 11:18)

Dat al ons gebruikte water van de afwasmachine, douche of toilet het riool in stroomt, vinden we de gewoonste zaak van de wereld. Daar denken we nauwelijks over na. Toch kunnen sommige stoffen in producten die we dagelijks gebruiken, zoals verzorgingsproducten, maar beter niet in het milieu terecht komen. In veel shampoos, bodycrèmes en zeep zitten namelijk microplastics; ze zijn schadelijk voor de natuur én onze gezondheid.

Waterschapsbedrijf Limburg zorgt ervoor dat afvalwater weer schoon in de Limburgse beken en rivieren terecht komt. Met ongeveer 300 collega’s zorgen we ervoor dat het transport van het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar onze 17 rioolzuiveringsinstallaties vlekkeloos verloopt. Een hele klus!

…voor uw gezondheid én uw leefomgeving…

Medicijnresten en microplastics

Een voorbeeld hiervan is medicijnresten die door mensen worden uitgeplast. Nu al verwijderen we zo’n 40 procent van de medicijnresten uit het rioolwater. Of de microplastics. Dat zijn plasticdeeltjes, heel klein en onzichtbaar, die in veel verzorgingsproducten zitten, zoals shampoos, bodycrèmes en zeep. Die spoelen we bij gebruik door de riolering. De verontreiniging van het afvalwater in de riolering neemt door allerlei redenen toe. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving voor het lozen van water almaar strenger. Waterschapsbedrijf Limburg doet daarom steeds meer om schadelijke stoffen uit het afvalwater te halen.

Schoon water

Al dat afvalwater gaat vanuit het riool via een uitgebreid netwerk van ondergrondse leidingen naar een van onze zeventien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze liggen vaak verscholen in de natuur. In Simpelveld, Weert, Panheel en Stein zijn ze herkenbaar aan de blauwe containers: stuk voor stuk moderne compacte waterzuiveringsinstallaties die we, onder de naam Verdygo, hebben ontwikkeld. In de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het afvalwater dag en nacht gezuiverd. Daarna geven we het schone water terug aan de Limburgse beken en rivieren. Goed voor uw gezondheid, leefomgeving en natuur!

…schoon water…


Met Verdygo zetten we een forse stap voorwaarts in afvalwaterzuivering. We kunnen flexibel inspelen op verandering van samenleving en klimaat. Door te werken met losse bovengrondse modules maakt Verdygo zuiveren op maat mogelijk. Verdygo is inmiddels succesvol toegepast op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Simpelveld, Weert, Panheel en Stein. Momenteel werken we er aan dat Verdygo de landelijke standaard wordt.