Algemeen Directeur Guus Pelzer over het 50-jarig jubileum van WBL

Gepubliceerd op 4 december 2023 (om 11:43)

Maak kennis met Guus Pelzer, Algemeen Directeur van WBL. Hij is 32 jaar in dienst en vormt zo een belangrijk deel van de geschiedenis van het bedrijf. Tijdens zijn veelzijdige loopbaan staan ontwikkeling en innovatie, samenwerking met anderen en de aandacht voor de mens centraal.

Guus Pelzer studeerde Chemische Technologie aan de HTS, met als afstudeerrichting procestechnologie. Tijdens zijn eerste baan bij DSM Limburg hield hij zich bezig met Research en Octrooien en daar werd de basis gelegd voor zijn grote belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. In 1985 maakt hij de overstap naar de Provincie Limburg waar hij zes jaar werkte als milieu-inspecteur.

Bureau Handhaving

‘In 1991 kwam ik in dienst bij het Zuiveringschap Limburg. Na een reorganisatie was daar uit het Waterzuiveringsschap Limburg, het Zuiveringschap Limburg gevormd. Ik werd hoofd van het net opgerichte Bureau Handhaving. Centrale taak was de controle op de naleving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in Limburg. Tot 2002 heb ik dat gedaan. Een mooie tijd. Onder mijn verantwoordelijkheid is er een landelijk Handhavingsbeleid van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren voor Rijkswaterstaat en alle Waterschappen tot stand gekomen. Het document werd mede ondertekend door de watermanager, Willem-Alexander. Een hele eer.’

Volwaardige dochter

‘Het was op een vrijdagmiddag in 2002 dat ik naar “boven” werd geroepen bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Hij stelde me voor om kwartiermaker te worden voor de vorming van het nieuwe zuiveringsbedrijf. Die klus nam ik aan en later werd ik hoofd van het Zuiveringsbedrijf, de voorloper van het huidige Waterschapsbedrijf Limburg. Met ingang van 1 januari 2004 trad de gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg in werking, een volwaardige dochter van de toenmalige waterschappen Roer en Overmaas en Peel- en Maasvallei. Frits Stevens was de eerste directeur die ik in 2011 heb opgevolgd.’

Innovatiekracht, samenwerking, ondernemerschap

‘Destijds werd door het bestuur de keuze gemaakt voor een bestuur op afstand. Dat betekende dat we als bedrijf de ruimte kregen voor de ontwikkeling van innovatiekracht, samenwerking met anderen en ondernemerschap. Die aanpak is sindsdien succesvol gebleken en heeft ons bedrijf van een goede middenmoter naar een toppositie gebracht.
Onze verdiensten zijn ook door de buitenwereld gewaardeerd, met awards en nationale en internationale prijzen. Zonder iemand tekort te willen doen, noem ik bijvoorbeeld de bouw van de eerste Thermische Hydrologische druk- installatie, de officiële opening van de Centrale Regiekamer, de samenwerking met Limburgse gemeenten, de ontwikkeling van Verdygo, de bouw van Verdygo-installaties in Simpelveld, Weert, Panheel en Stein en de Nereda Verdygo Package Plant.’

Het zijn de mensen die het doen

‘Waar ik het meeste trots op ben is de kracht van het collectief. Het zijn de mensen die het doen. In goede en slechte tijden. Bij de ontwikkeling van succesvolle innovatieve technieken maar ook als de nood aan de man is. Bijvoorbeeld tijdens calamiteiten zoals de hoogwater-periode. Dat maakt ons bedrijf uniek en daar ligt ook onze kracht om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst voortvarend op te pakken. Daar gaan we samen verder aan bouwen.’