Nieuwe opzet bouwteam succesvol van start in Venlo

Gepubliceerd op 26 april 2023 (om 11:00)

Het project voor de realisatie van een nieuwe slibontwateringsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo is van start gegaan. Daarbij is een projectorganisatie opgetuigd waarbij dubbelrollen tussen opdrachtgever en raamcontractant zijn vermeden. Deze aanpak werkt efficiënter en effectiever voor alle partijen.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo komt een nieuwe slibontwateringsinstallatie. Dit is een gevolg van een herziene slibstrategie en samenwerking met onder andere SNB. De oude thermische hogedrukinstallatie (TDH) gaat dicht en daarvoor komt een nieuwe slibontwateringsinstallatie in de plaats. Daarbij wordt het slib alleen nog maar ontwaterd en afgevoerd. Robert Luijten, projectmanager van WBL: ‘In november van het afgelopen jaar zaten we voor het eerst met de betrokken raamcontractanten GMB en de combinatie CroonWolter&Dros en RWB aan tafel gezeten. Op 2 februari was de projectstart-up.’

Andere projectorganisatie

‘Belangrijkste verschil met de projectorganisatie zoals we die in het verleden vaak hanteerden is dat we de dubbelrollen geschrapt hebben,’ licht Robert Luijten toe. ‘Voorheen had elke organisatie zijn eigen projectmanager, projectleider of technisch manager. Nu hebben we dat beperkt tot van elke functie één: één projectmanager, één technisch manager en één manager projectbeheersing. De voordelen van deze aanpak zijn legio. Je hebt nog maar één kapitein op het schip, zowel aan de managementkant als aan de technische kant. Dat levert de nodige duidelijkheid op in de structuur van de projectorganisatie. De samenwerking wordt verder geoptimaliseerd en je maakt een efficiency-slag. Daarnaast leidt deze aanpak tot een verdergaande standaardisering van werk- en ontwerpprocessen met als resultaat: met minder mensen meer werk verrichten. Een belangrijk winstpunt gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.’

Wennen

‘Natuurlijk is het in het begin wel effe wennen. Voorheen was bijvoorbeeld de technisch manager een collega van je eigen organisatie, nu is dat iemand van een ander bedrijf. Dat betekent dat je meer dan ooit op elkaar moet kunnen bouwen. Dat moet groeien en ook daar werken we aan. Onze samenwerkingscoach Paulette Dicker houdt ons bij de les. In de praktijk werkt het en ik zie dat iedereen proactief zijn verantwoordelijkheden neemt. Wat mij betreft belooft dat wat voor de toekomst!’

Geen compromis

Gerrit Boonzaaijer, manager projectbeheersing bij GMB deelt de goede ervaringen: ‘We zijn in de volle breedte afgestapt van de traditionele werkorganisatie waarin functies gespiegeld en dus dubbel bezet zijn. Mijn eerste indruk is dat dit heel goed werkt. Zaken als ontwerpkeuze, verantwoording en validatie doen we nu samen met elkaar. Er gaat geen extra tijd verloren met onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen ontwerpen voor te leggen, uit te leggen of te verdedigen. Deze andere manier van werken is niet alleen slagvaardig en snel maar omdat je het samen met elkaar doet leidt dit in mijn beleving ook tot kwalitatief betere keuzes. Het ontwerp is geen compromis tussen twee partijen maar het resultaat van een collectieve en weloverwogen keuze. Extra meerwaarde is de vergroting van het werkplezier. Natuurlijk zal het wel eens een keer gaan wringen. Daar zijn we ons van bewust en niet bang voor. Zonder wrijving geen glans.’


Gerrit Boonzaaijer

Gerrit Boonzaaijer, Manager projectbeheersing GMB
Fotografie: Wim Roefs