Waterschapsbedrijf Limburg wordt aandeelhouder van AquaMinerals

Gepubliceerd op 15 december 2022

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) trad op 14 december toe als aandeelhouder van AquaMinerals. WBL investeert daarmee in het vinden van nieuwe waardevolle bestemmingen voor de grondstoffen die vrijkomen bij het zuiveren van rioolwater. De ontwikkeling past in het streven van WBL naar duurzaamheid en innovatie.

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert het rioolwater van Limburg: ca.150 miljoen m³ per jaar. Het afvalwater afkomstig van 500.000 huishoudens en 30.000 bedrijven wordt via een uitgebreid riolerings- en leidingstelsel getransporteerd naar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Limburg. Daar wordt het behandeld en geschikt gemaakt voor hergebruik. WBL verwijdert schadelijke stoffen uit het afvalwater maar wint daarnaast ook waardevolle stoffen uit afvalwater zoals grondstoffen, nutriënten en het resterende slib om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen. Teruggewonnen water en waardevolle teruggewonnen grondstoffen geeft WBL een nieuwe bestemming.

Door het aangaan van het aandeelhouderschap met AquaMinerals vergroot WBL de duurzame afzetmogelijkheden van grondstoffen en worden er kosten bespaard. De grondstoffen waar het om gaat zijn slib, zand en roostergoed. De komende jaren zal WBL verder onderzoeken of ook vivianiet, Kaumera, vetzuren en cellulose uit het afvalwater teruggewonnen kunnen worden.
De markt voor herbruikbare grondstoffen en grondstoffen gewonnen uit rioolwater, is nog in ontwikkeling. Het bedrijf AquaMinerals speelt hierin al geruime tijd een rol, zowel voor de drinkwaterbedrijven als voor de Nederlandse waterschappen.

Inmiddels zijn alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en één Belgisch drinkwaterbedrijf en zes waterschappen toegetreden als aandeelhouder van AquaMinerals. De overeenkomst met WBL werd ondertekend door portefeuillehouder Arnold Jansen van WBL en directeur van AquaMinerals, Olaf van der Kolk.