Versnelling duurzaamheidsdoelen door intensieve samenwerking

Gepubliceerd op 27 september 2022

Waterschapsbedrijf Limburg start samenwerking met nieuwe raamcontractpartners.


Afvalwaterzuiveraar Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een achtjarige samenwerking met nieuwe contractpartners voor de vernieuwing en groot onderhoudswerk van Limburgse afvalwaterzuiveringsingsinstallaties, leidingennetwerk en rioolgemalen. Na vier jaar ervaringen met de aanpak om in een vroeg stadium samen te werken binnen projecten én projectoverstijgend kennis te delen, is ervoor gekozen om deze succesvolle aanpak verder door te zetten. Hiermee zet WBL een versnelling in voor het behalen van haar ambities,  waaronder duurzaamheidsdoelstellingen.

De nieuwe samenwerkingsclusters betreffen vier contractanten voor multidisciplinaire projecten, drie voor het onderhoud van de Limburgse rioolgemalen en drie voor het leidingwerk, met goede partijen op de reservebank voor de rioolgemalen en leidingen. De selectie van partners vond plaats op basis van criteria gericht op competenties, gedrag en houding in de samenwerking en projectresultaat (“best for project”).

De partners zijn:
Multidisciplinaire projecten: GMB, ADS Groep Water B.V., EQUANS en de combinatie Croonwolter&dros met RWB.

Gemalen: Combinatie Van der Ven / REMONDIS Smart Infra B.V., GW Leidingtechniek BV en Modderkolk projects & maintenance B.V..

Leidingen: Van den Heuvel, GW Leidingtechniek BV en Heijmans.

AFTRAP VERDYGO®-ZUIVERING WEERT

Voor de aftrap van de nieuwe samenwerking kwamen de partners samen in Weert, waar WBL haar eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens het met partners in-huis ontwikkelde Verdygo®-concept heeft gebouwd. Dit modulaire concept voor het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties is flexibel, gestandaardiseerd in stapgrootte en een goede basis voor de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit.

Met een formeel tekenmoment, gevolgd door een intensief afstemmingsoverleg startte de nieuwe samenwerking. Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: “Deze samenwerking is uniek. Het is bijzonder dat zo’n grote groep van aannemers met een publiek bedrijf de handen in elkaar slaat om naar de toekomst toe complexe projecten succesvol te gaan realiseren. En door te werken aan het succes van de ander bevorder je ook je eigen succes.”

VERSNELLING DOOR INTENSIEVE KENNISDELING

De samenwerking is bij WBL inmiddels beproefd. Door intensieve kennisdeling, met coaching en opleiding wordt programmatisch samenwerken mogelijk gemaakt. Dat betekent kijken naar het integrale portfolio in plaats van alles project voor project op te pakken. Dit alles gebeurt hoofdzakelijk door het werken in bouwteams.

Het accent ligt op projectoverschrijdend leren, gezamenlijk groeien en tot standaardiseringen te komen, bijvoorbeeld in gezamenlijk veiligheidsgedrag. Geleerde lessen uit eerdere relevante samenwerkingen van WBL, zoals de ontwikkeling en bouw van Verdygo® in de afgelopen vier jaar, worden hierin meegenomen. Coen Smits, Tendermanager bij EQUANS: “Het vertrouwen in elkaar is de afgelopen vier jaar behoorlijk toegenomen”. Wim Osseweijer, directeur van REMONDIS Smart Infra B.V.: “Toen het moest wisten de partners elkaar goed te vinden. Wij waren een echt team.”

Gedragscoaches geven ook aandacht aan de ‘soft skills’ van mensen om de transitie naar deze vorm van samenwerken te begeleiden en te borgen. Wim van der Westerlo, directeur GW Leidingtechniek BV: “Wij moeten gericht zijn op het benutten van elkaars expertise en wegblijven van klassieke opdrachtgever- en opdrachtnemersrollen.”

Inmiddels vindt de WBL-aanpak landelijke navolging; zo heeft gemeente Amsterdam deze manier van inkopen toegepast voor de renovatie van bruggen en kademuren.

OVER WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doet WBL innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. WBL transporteert het afvalwater naar een van haar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar WBL het zuivert en teruggeeft aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceert WBL150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. WBL is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg. www.wbl.nl

28-9-2022 13-40-02


Partners Multidisciplinaire projecten, v.l.n.r.:

 • Niels de Kleijn - GMB
 • Eugène de Roodt - CroonWolter&Dros
 • Coen Smits - Equans
 • Guus Pelzer - Waterschapsbedrijf Limburg
 • André Reigersman - RWB
 • Bert Eenkhoorn - ADS

Partners Gemalen, v.l.n.r.:

 • Huibert van der Ven - Van der Ven
 • Wim Osseweijer - REMONDIS Smart Infra B.V.
 • Guus Pelzer - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Wim van de Westerlo - GW Leidingtechniek BV
 • Jan van Haren - Modderkolk projects & maintenance B.V.

Partners Leidingen, v.l.n.r.:

 • Jeroen Kieboom - Heijmans
 • Guus Pelzer - Waterschapsbedrijf Limburg
 • Wim van de Westerlo - GW Leidingtechniek BV
 • Geert van den Heuvel - Van den Heuvel