Certificaat CO2-prestatieladder in huis


Audit door TÜV succesvol verlopen

Na succesvolle audits door het onafhankelijke TÜV in september ontving WBL half oktober voor het eerst het certificaat van de CO2-Prestatieladder. Daarmee is duidelijk dat WBL zijn beste beentje voor zet om zijn doelstellingen energieneutraliteit in 2025 en 100 procent reductie van de uitstoot van klimaatschadelijke broeikasgassen (t.o.v. 2018) in 2050 te realiseren.

Om de doelstellingen te bereiken, past WBL de CO2-Prestatieladder toe als methodiek en liet zich daarvoor in september certificeren voor niveau 3. Het onafhankelijke TÜV bezocht tijdens de auditdagen de RWZI’s Weert, Panheel, Roermond en Susteren, kantoor Roermond en de CRK, waar de auditor gesprekken voerde met diverse collega’s. Tijdens de certificeringsaudits controleerde de auditor of WBL het CO2-managementsysteem (de ladder) goed heeft ingevoerd. Hij beoordeelde hoe goed WBL zijn emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief het de geplande maatregelen uitvoert, welke acties het onderneemt om het bewustzijn van de medewerkers te vergroten en of er actief wordt deelgenomen aan relevante initiatieven. De audit pakte succesvol uit. De inzet van velen is beloond toen begin oktober het begeerde certificaat in de mailbox viel. Deze eerste certificering is met nog twee tussentijdse herbeoordelingen drie jaar geldig.