Minister VROMI van Sint Maarten bezoekt Verdygo-installatie Weert


WBL ontving een delegatie uit Sint Maarten onder leiding van de heer Egbert J. Doran, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur (VROMI) op de Verdygo-installatie in Weert.

Bestuurder Arnold Jansen en directeur Guus Pelzer presenteerden samen met Verdygo-specialisten de werking en mogelijkheden van de circulaire afvalwaterzuiveringstechnologie. Vervolgens is de delegatie rondgeleid en kon zij de opzet en werking van de modulaire Verdygo-technologie van dichtbij bekijken.

Verdygo kan toegevoegde waarde bieden in een land als Sint Maarten dat te maken heeft met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblemen. Het systeem maakt de verwerking van gezuiverd water mogelijk voor hoogwaardige toepassingen zoals koelwater, irrigatiewater, of zelfs grondstof voor drinkwater. Daarbij is Verdygo is duurzamer, flexibel door de modulaire samenstelling, kostenefficiënter en heeft het systeem een kortere bouwtijd.

Veel aandacht ging uit naar de Nereda Verdygo Package Plant (NVPP). Deze kleinschalige oplossing voor waterzuivering, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV samen met SBE en WBL, werd dit jaar door Koninklijk NLingenieurs nog bekroond in de ‘Vernufteling verkiezing’.

WBL dankt de delegatie voor haar interesse in het Verdygo-systeem en kijkt uit naar een mogelijk vervolg met inzet van Verdygo op Sint Maarten: een internationale stap naar een circulaire economie!