Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021

Gepubliceerd op 23 mei 2022 (om 14:47)

Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2021.

In de vergadering van 18 mei 2022 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang 2 mei 2022 tot 18 mei 2022 voor eenieder de ontwerpjaarrekening 2021 en het ontwerpjaarverslag 2021 van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 18 mei 2022. De ontwerpjaarrekening, het ontwerpjaarverslag en de controleverklaring zijn in te zien via de internetpagina van het Waterschapsbedrijf Limburg: www.wbl.nl en zijn daarop als PDF-bestand beschikbaar.

Roermond, 2 mei 2022
Ing. E.M. Pelzer MMO, Algemeen Directeur
drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter