Animatie Verdygo

Gepubliceerd op 24 mei 2022 (om 13:05)

Verdygo, een innovatieve, modulaire ontwerp- en bouwtechniek voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Met Verdygo is het mogelijk om snel en tegen lagere kosten in te spelen op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering.

Verdygo - bedacht  door WBL-collega’s - vindt steeds meer navolging in den lande. Behalve Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Vallei en Veluwe gaan ook de waterschappen Rivierenland en Rijn & IJssel, alsmede Hoogheemraadschap van Rijnland  met Verdygo werken. Inmiddels zijn er circa 25 verschillende modules door diverse partijen ontwikkeld.


Interesse gewekt?

Bekijk de animatie